Waarschuwing: niet betalen!! Vannacht deze email ontvangen. Zoveel mogelijk verspreiden via de sociale media! Politie is op de hoogte!

https://i0.wp.com/www.cjib.nl/images/logo-justitie-cjib.gif?resize=32%2C32&ssl=1
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw


U ontvangt deze e-mail omdat uit onze administratie is gebleken dat u een openstaande bedrag heeft staan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Uit de controle is gebleken dat u door rood bent gereden.
Hiervoor hanteren wij een minnelijke schikking van ¬ 344,63 (inclusief administratiekosten). 
Wij hebben u meerderen malen per brief verzocht om de betalig te voldoen. Dit bedrag is tot op heden nog niet voldaan.

Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie


Omschrijving overtreding: Rijden door roodlicht.

Datum: 18 Juli 2016
Openstaande bedrag: ¬ 338,53
Administratiekosten: ¬ 6,10
Te betalen: ¬ 344,63  
 
 
Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te betalen naar tegenrekening NL20SNSB0927754843 T.N.V. CJIB te Leeuwaarden en als betalingskenmerk uw postcode en huisnummer. 
Indien wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag te verhogen.
Wij hopen echter dat u voor een tijdige betaling zorgt en wij verdere incassomaatregelen achterwege kunnen laten.

PS; Als u het openstaande bedrag voorheen al betaald heeft kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

Anton Keizers
Centraal Justitieel Incassobureau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: