Graafse Dom best bezochte Historisch Monument van Grave.

De Belgische zeppelin passeert de toren van de Sint Elisabeth tijdens een van de vorige edities van het Graafs Ballonnenfestival. Ik maakte vanuit deze zeppelin prachtige opnamen. Zie later op dit weblog.
Toeristen weten Graafse Dom massaal te vinden.
Dat de H. Elisabethkerk van Gravevde grootste toeristische trekpleister van de gemeente is,vblijkt ook uit de bezoekersaantallen.
Van de eerste zondag van juni tot en met de eerste zondag van september is de middeleeuwse kapittelkerk dagelijks van 13.30 en 15.30 uur geopend voor bezoekers, dankzij een groep trouwe kerkwachten.
In de maand juni bewonderden dik achthonderd bezoekers de Dom. De teller staat, na zes weken, op een kleine 1300 gasten. En de vakantietijd in de regio zuid is nét pas begonnen!
Steeds meer Gravenaren, die hun kerk als vanzelfsprekend zien, krijgen in de gaten hoe bijzonder hun godshuis is. Haar indrukwekkende geschiedenis vertelt het verhaal van de vestingstad en haar littekens van eeuwen. Het vaderlandse verleden zie en belééf je in de Elisabeth. Haar rijke interieur, bezorgd door de redder dezer kerk, Mgr. Van Velde de Melroy, is zo uniek dat ze bij de honderd mooiste van Nederland behoort.
Een dergelijk huis van geloof, gemeenschap en gezamenlijke geschiedenis vraagt om continue zorg voor in- en exterieur. Het kerkbestuur kan daarbij rekenen op trouwe vrijwilligers en de zelfstandige stichting Restauratie Elisabethkerk Grave. De Dom heeft echter nood aan groter draagvlak. Deze wordt gezocht bij de landelijke en provinciale overheid, maar – ook en nadrukkelijk! – bij de gemeente. Voorheen droeg de lokale overheid bij aan restauratiewerkzaamheden aan de stadskerk. 

Momenteel houdt Grave de hand op de subsidieknip. Wel investeert de gemeenteraad in “historisch Grave”, waarbij het verleden van de vesting “vermarkt” wordt.
Tot en met 4 september is de parochiekerk van de H. Elisabeth dagelijks geopend voor publiek. Tijdens de twee Open Monumentendagen is de Dom van Grave gesloten.

P.S. twee aanvullingen van de webmaster/Echte Gravenaar:

1. De vroegere kathedraal.

In het bericht over de toekomst van het VISIO terrein staat de volgende passage uit “Stad aan de Maas” van Antoon Coolen: 


Het navolgende citaat uit de roman ‘Stad aan de Maas’ (1960) van Antoon Coolen laat zien dat Grave altijd tot de verbeelding heeft gesproken. 

Maar hoog boven de daken uit hieven zich het koor en de kruisbeuk van de vroegere kathedraal; die resten hadden mét de vesting de eeuwen getrotseerd. Al van heel ver stroomopwaarts op de Maas en heel ver stroomafwaarts en van overal langs de dijkwegen in het wijde polderland zag je in het beeld van het stadje dat opdoemen van die hoog geschouderde kerk.”

Waar de roman van Antoon Coolen gekenmerkt wordt door een hoge mate van fictie, staan wij op het punt om het échte verhaal van Grave zichtbaar en beleefbaar te maken. Uniek, zorgvuldig en integraal, een inspanning die inzet en inbreng van velen vraagt.
2. Uitkijkposten vanuit de Sint Elisabeth.
Nu is er de mogelijkheid om i.p.v. de carillontoren tot uitkijktoren te verbouwen
de Elisabeth tot uitkijkpost te maken. Ook vanaf diverse zolders zijn uitkijkpunten te maken die een beter kijk op Grave en omstreken bieden dan vanuit de veel lagere carillontoren. Ook kom je daarmee tegemoet aan omwonenden van de carillontoren die bezwaren ingediend hebben. De hoorzitting is geweest. Over het verloop van deze zitting waarop de bezwaarmakers  hun bezwaren konden toelichten is niets gepubliceerd. De uitspraak is ook niet bekend. 
Zomertijd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: