ARENA: Verslag van de raadsvergadering

Vreemde raadsvergadering in Grave

Door Freddy Klooté

Afgelopen dinsdag kwam de raad van Grave bijeen voor de laatste vergadering vóór de begrotingsbehandelingen. Even wat restpunten vaststellen, zou je denken. Mooi niet. Het werd in alle opzichten een vreemde vergadering.
Al bij het vaststellen van de agenda fronste menig bezoeker van de vergadering van de Graafse raad al de wenkbrauwen. CDA’er Ben Peters  kwam met het voorstel om maar liefst vijf van de 17 agendapunten te schrappen en door te schuiven naar de begrotingsbehandelingen in november.

Het betrof vijf beheersplannen, variërend van meubilair tot groen, wegen, verlichting en gebouwen. Omdat daar nogal wat financiën mee gemoeid zijn, een niet zo vreemd voorstel. Echter, er bestaat ook in Grave een agendacommissie, die op vaste tijden bijeenkomt om de agenda vast te stellen. Waarom die dat niet heeft ingezien en gecommuniceerd met de andere raadsleden is me het eerste raadsel. Bij Keerpunt 2010 wekte dat wrevel. Nel Schuts: “Ik heb hetzelfde al gevraagd in de commissievergadering en toen was het niet nodig.” De andere fracties gingen wel akkoord. 

Punt zeven van de agenda was wel een heel speciaal geval. Nadat burgemeester Lex Roolvink al bij het begin van de bespreking van de agenda had gezegd dat dit punt ‘Controleprotocol 2014-2017 gemeente Grave’ van een A-stuk (een punt waar niet meer over gediscussieerd wordt) in een B-stuk (wel discussie) was veranderd, kwam alweer Ben Peters met een wel heel bijzondere move: “Ik stel voor om meteen tot stemming over te gaan. Het is al uitvoerig besproken.”

Burgemeester Roolvink: “U wilt dit als een voorstel van orde?” Na de bevestiging door Peters vertelde de burgemeester dat over een voorstel van orde niet gedebatteerd mag worden, maar dat meteen tot besluitvorming wordt overgegaan. “Volgens uw eigen reglement.” Nel Schuts was het hier niet mee eens: “Wij vinden het niet correct naar de raad toe dat een debat zo geblokkeerd wordt. Dit is niet democratisch.” Suzanne de Zoete (VPGrave) had goed opgelet: “Formeel wordt nu van een B-stuk een A-stuk gemaakt, terwijl we er zojuist van ditzelfde A-stuk een B-stuk hebben gemaakt. Ik vind dit niet kies.” Beide dames zeiden het nog heel netjes. Op deze manier kan bij ieder agendapunt de discussie ontlopen worden. De mededeling dat dit punt in commissies al besproken is, geldt voor alle agendapunten. Een goede reden om het reglement nog eens goed te bestuderen.  

Frans Smulders (Trots Liberaal) kwam met een verrassende vraag bij het punt ‘Verordening Raadscommissies’. “Er is gebleken dat er een unaniem streven is naar transparantie. Dus stel ik voor om artikel drie te schrappen omdat er geen behoefte meer is aan besloten vergaderingen.” Voorwaar een nobel streven. 

Bij de behandeling van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning’ kwam het evaluatiemoment weer aan de orde. Léon Kamps (VPGrave) en Eva Eigenhuijsen vonden 2017 veel te laat. Ben Peters reageerde: “Er zijn diverse meetpunten ingebouwd. Je moet ook de tijd nemen om een nieuw systeem tot stand te laten komen.” Jacques Leurs (Keerpunt 2010): “Er is nog niet eens alles bekend. Je kunt het zelfs nog uitstellen tot we wel alles weten. We moeten wel de cliëntonderzoeken snel kunnen inzien, anders is 2017 echt te laat.” Wethouder Anja Henisch bracht de oplossing: “In de verordening staan de regels waaraan we moeten voldoen. Die verordening moeten we in 2017 evalueren. De inhoud, de praktijk dus, evalueren we elk jaar en als er signalen binnenkomen. En daar kom ik meteen mee naar U toe”. Als de wethouder dat nu in de commissievergadering meteen had gezegd, waren de discussies hierover niet nodig geweest. Léon Kamps was blij dat ook zijn vraag in de commissie over aangifte doen bij fraude gehonoreerd was.

Het punt over ‘Begroting en jaarrekening van Omgevingsdienst Brabant Noordoost’ leek een hamerstuk te worden. Maar de verhoging van het uurtarief, te wijten aan enkele gemeenten die niet aan hun verplichtingen voldoen, kon in de ogen van de oppositie geen genade vinden. Toen Rob Bannink (VVD) een schorsing aanvroeg, keek men vreemd op. Terug in de raadzaal mocht Ben Peters (Jacqques Leurs: Ongekroonde koning van de coalitie) met zichtbare moeite het oordeel van de coalitie bekend maken. “We sturen de wethouder (Daandels) terug naar de ODBN (de omgevingsdienst) met de opdracht een beperking van het uurtarief te realiseren”. Hoewel dat een besparing van 28.000 euro zou opleveren, was dit toch wel een vreemde wending van het debat. Eva Eigenhuijsen (Lijst Eva Eigenhuijsen) vroeg zich terecht af, of de meerderheid van de negentien deelnemende gemeenten hierover beslissend is. Het voorstel van het college werd unaniem verworpen, en ook dat gebeurt niet vaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: