Uit de notulen van de Burgerparticipatieraad.De leden maken kennis met twee medewerkers van CGM.

4.
Kennismakingsgesprek met Mw. Marion Vink en Mw. Nelly Jansen. 

De voorzitter verwelkomt beide dames en zegt dat de BPR Grave hun kennismakingsgesprek zeer op prijs stelt.

Allereerst stellen beide dames zich voor aan de leden van de BPR.
Mw. Nelly Jansen is afdelings manager van de afdeling Ontwikkeling CGM.
Mw. Marion Vink is teamleider Sociaal Beleid CGM.
Sinds januari 2014 heeft een ambtelijke fusie plaatsgevonden tussen de gemeente Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert.
De fusie ziet er als volgt uit: 


    Openbare werken te Cuijk
    Bedrijfsvoering te Grave
Publieke Werken te Cuijk zowel in het gemeentehuis alsook in het Dienstencentrum.
Veiligheid en Handhaving te Cuijk


Ontwikkeling te Mill. 
De BPR heeft hier vooral mee te maken.
Wat het aanleveren van de grote projecten betreft kan de
informatie gemeenschappelijk worden aangeleverd. Wat de BPR/
Wmo raden ervan vinden kan verschillen in verband met de lokale
kleur. De gemeenteraad van iedere gemeente blijft autonoom.
Het tijdstip van aanleveren is verschillend, zo ook het tijdstip van
advisering. Daardoor is synchroon iets doen erg moeilijk.
Als de transitie achter de rug is verwachten we dat de druk minder
zal worden. Dus tot 1 januari 2015 en waarschijnlijk nog wat langer zal
de situatie niet veranderen.
Begroting Wmo gelden. De budgetten zijn bekend; de uitgaven nog niet.
De Mantelzorgwaardering staat vanaf 2015 op de agenda.
De BPR/Wmo raden worden tijdig geïnformeerd over de onderwerpen.
De Sociale wijkteams komen komend jaar aan bod. Hoe en in welke samenstelling is nog een groot vraagteken.
Dagbesteding gaat voorlopig nog op de huidige voet verder.
Er wordt binnenkort aandacht besteed aan WTCG.
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verordening voor de
BPR/Wmo raden.
Controle op de uitvoering van de diverse beleidsnota na
bijvoorbeeld 2 jaar.
Vanuit de BPR komt het dringende verzoek om tijdige informatie
aan de BPR/Wmo raden over de onderwerpen.
Daarbij vooral rekening houdend met het feit dat de ambtenaren
inhoudelijk goed geïnformeerd zijn in de materie. De BPR/Wmo
raden moeten zich telkens in de materie inwerken en in een
korte tijdsspanne.
Verder stelt de BPR het erg op prijs als er een tijdpad gemaakt
wordt over de op ons toe komende onderwerpen in de komende
tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: