DGWDD 25: Motie om burgemeester meer inhoudelijke opvulling van zijn portefeuille geven en college niet meer dan 3,25 FTE te geven.

                    Lex Roolvink (VVD)
Meer inhoudelijk taken in deze moeilijke tijden waarin de begroting zwaar onder druk staat en provinciaal toezicht op de loer ligt!
VPGrave                   Keerpunt   2010

MOTIE:     Aantal FTE  van
het college
De raad van de gemeente
Grave in vergadering bijeen op 22 april 2014,
Overwegende,
dat de gemeente Grave de
afgelopen raadsperiode een wethouderbezetting kende van 2 FTE en gedurende ruim
2 jaar een plaatsvervangend burgemeester had,
dat de in 2013 aangetreden
burgemeester nadrukkelijk heeft aangegeven graag een inhoudelijke opvulling van
zijn portefeuille te willen,
dat er vanuit het vorige
college nooit het geluid is gekomen dat het werk met slechts 2 wethouders niet
gedaan kan worden.
Gelet op de financiële
positie van de gemeente en de extra kosten die de vervanging van de ene externe
wethouder door de andere met zich brengt en gelet op de bestuurlijke drukte die
dreigt te ontstaan,
Spreekt als haar oordeel uit
dat het voor de raadsperiode 2014-2018 te benoemen college niet meer dan 3,25
FTE ( inclusief de Burgemeester ) mag kennen en adviseert de 2,25 FTE voor de
wethouders gelijkelijk te verdelen.
En gaat over tot de orde van
de dag.
Fractie VPGrave                                    Fractie Keerpunt 2010         
J.J.E. van Geest                                     J.A. Leurs
S.J. de Zoeten                                        P.C.
Schuts
L.A. Kamps                                             B.W.A.M. Litjens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: