DGWDD 26: Visie en beleidsdocument Economisch Platform liegt er niet om!

Hieronder een klein citaat uit dit onderbelichte document!

5 Van Visie naar meerjarige Uitvoering: bittere noodzaak!

5.1 Van visie naar uitvoering

Het motto ‘Van stilstand naar vooruitgang: Grave bekent kleur!’ is een bewuste, maar temeer een noodzakelijke keuze. Het feit dat er geen structurele economische groei is geweest sinds midden jaren 90, belangrijke gebiedsontwikkelingen lang op zich hebben laten wachten en Grave met haar
toeristisch-recreatieve ambities nog vooral gericht is op dagtoerisme zijn daarmee zorgelijke ontwikkelingen. 
Nog belangrijker en hardnekkiger kan de ondernemersvriendelijkheid van de
gemeente worden genoemd. Onderzoek toont aan dat de gemeente in de onderste regionen bivakkeert. De beeldvorming is al jaren lang negatief, er heerst wantrouwen en ondernemers spreken niet met trots over hun eigen gemeente. De situatie is daarmee urgent en een gezamenlijke aanpak is bittere noodzaak. Het Economisch Platform Grave heeft daartoe de volgende hoofdopgaven, oplossingen op hoofdlijnen en belangrijkste resultaten benoemd.
Jacques Leurs:
P.S. Zo hoor je ook eens van een ander!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: