Nog 47 dagen: Keerpunt 2010 trekt motie en amendement in. Raadsvergadering wordt vervolgd.

De vergadering is geschorst
en gaat verder op dinsdag 4 februari om 19.30. De agendapunten 12. 13, 14 en 15
komen dan aan de orde. Na afloop van deze raadsvergadering zal de vergadering van
de commissie Ruimte aanvangen.
1.     Planning takendiscussie en herijking
gemeentelijk takenpakket
2. Initiatiefvoorstel van Fractie Frank Stoffer
en Keerpunt 2010: Het  aanleggen van een fietscrossbaantje in de gemeente Grave
3.     Initiatiefvoorstel van de Fractie Frank
Stoffer, Keerpunt 2010 en VPGrave: Jaarlijks het aantal drachtplanten ( planten
die veel nectar produceren) in de gemeente Grave vergroten
4.    
Sluiting.
De voorzitter van de Raad,
Dhr. A.M.H. Roolvink
P.S. Keerpunt 2010 heeft een aangekondigde motie om snel een VNG quickscan over bestuurlijk Grave te houden ingetrokken. We weten nu hoe de coalitiehazen lopen. Aan de leiband van de fractievoorzitter van de VVD, de heer Harry de Greeff, wordt alles afgestemd. Via een/tweetjes met de wethouders worden zaken, zoals voor het duale tijdperk, voorgekookt. 

Daarom hielden we dinsdag onze rug recht bij het amendement BVV Velp, geen 3 maar 9 woningen. Keerpunt 2010 mocht de kastanjes uit het vuur halen in de commissievergaderingen en de coalitie krijgt de schouderklopjes.

We hebben besloten om het amendement, dat veel stof deed opwaaien, in te trekken maar we komen met een initiatiefvoorstel in de februarivergadering. Zo voorkomen we een heel andere discussie over de juistheid van behandeling van de structuurvisie. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: