Nieuwjaar: gedachte, recepties, opsteker en aandacht voor cultureel erfgoed.

Nieuwjaarsreceptie in Stadskantoor
Ons college 
De Opsteker in Lia’s hand
Ton Brouwer is vrijwilligster van het jaar


Bij het opbergen van mijn camera kwam deze lamp naar beneden: gelukkig bleef ik ongedeerd!

Lia Peters- de Groot (echtgenote van CDA lijsttrekker Ben Peters) staat naast de nieuwe secretaris (hoogste baas van het ambtelijk samenwerkingsapparaat) en de burgemeester van Cuijk en buiten was het bar en boos. Zie de hagel vallen!

 Nieuwjaarsgedachte van meneer de voorzitter.


Het nieuwe jaar is begonnen. Daarom begin ik met me aan te sluiten bij alle goede wensen die u al zijn toegekomen. Daarmee zit ik direct weer in het jargon van het gemeentebestuur. Daarvoor is 2014 extra belangrijk. Er is in heel Nederland, en dus ook in Grave, sprake van een verminderende betrokkenheid van de burger voor het werk van zijn of haar gemeenteraad. En dat is een slechte ontwikkeling, tenminste als je van mening bent dat ware democratie inhoudt dat “de burger” het uiteindelijk voor het zeggen heeft. “De burger” staat tussen aanhalingstekens omdat hier niet de individuele burger mee wordt bedoeld, maar het belang van de burgerij in het algemeen. Democratie houdt dan ook niet in dat je altijd je zin krijgt. 
Democratie is dan ook een zaak van de hele gemeenschap. Dat het daarmee de verkeerde kant op gaat is niet alleen een zaak van de bestuursorganen maar zeer zeker ook van de burgers zelf. Dat kan en moet veelal via allerlei organisaties, maar ook de individuele burger hoort belangstelling te hebben en te tonen.

Om de relatie burger-bestuur te verbeteren zijn we de inmiddels bekende website www.gravekiest.nl begonnen. Kiezen houdt meer in dan stemmen. Ik werk daar ook aan mee en kan me in deze weblog dus beperken tot bespreken van de commissie- en raadsvergaderingen. Natuurlijk zijn er raakvlakken maar daar zijn “links” een goed hulpmiddel voor. 

Nieuwjaarsviering parochie Sint Elisabeth in Sint  Machutuskerk in Escharen


Het Christus Hemelvaartkoor zong in Escharen tijdens deze viering. 
Er zat veel symboliek in deze viering hoe men in deze nieuwe parochie door samen te werken meer kan bereiken. 

De bisschop weet hier alles van! 

Dankzij een nieuwe “Roomse wind” kan men in Gassel werken aan een mooi woonproject.
De vice-voorzitter Alex van Megen vertelde dat het college op werkbezoek komt om te praten over het katholiek cultureel erfgoed, dat van de parochianen is.

Op 7 februari is er een speciale avond om met de parochianen door te praten over dit erfgoed.

P.S. de raad moet de erfgoednota nog behandelen.  Keerpunt 2010 zal zeker aandacht vragen voor voor onze monumentale kloosters en kerken in Velp, Gassel, Grave en Escharen.

Heilige Machutusbeeld.
Machutus en de nieuwe paus hebben veel raakvlakken onthullende pastoor Aarden. Kijk maar naar dit beeld.
 
Patroon van de kinderen.
Veel aangeroepen bij ziekten van kinderen.
 
Vice-voorzitter Alex van Megen houdt zijn korte preek!

In het foto-archief meer foto’s in twee nieuwe blokjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: