Kritische noot van Leo de Vreede.

2013-12 Burgerinitiatief Binnenhof en een beetje bomenlijst

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 1 dag geleden
Deze keer zou het voorstel van een aantal inwoners van Grave om de bomen en de muur aan het Binnenhof te laten staan inhoudelijk aan de orde moeten komen. Er is geen voorstel van het college, dus de raad moet in het wilde weg gaan praten. Dat is lastig omdat valt te verwachten dat er ook burgers zijn die vinden dat die bomen en/of de muur weg moeten. Hoe moet de raad deze keer de mening van deze burgers laten meewegen? Moeten de mensen eerst een eigen burgerinitiatief opzetten? Het is toch te gek dat politieke discussies in Grave via dat soort burgerinitiatieven moeten plaatsvinden E…meer »

2013-11 Burgerinitiatief Valkruid

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 1 dag geleden
Ook hier weer een groep burgers die opmerkingen heeft over het parkeren in hun buurt. Dat hier weer het middel van een burgerinitiatief moet worden gebruikt is weer een teken van de gebrekkige communicatie tussen gemeentebestuur. Juist voor dit soort zaken zijn wijkraden in het leven geroepen. Die kunnen via periodiek overleg dit soort zaken aan de orde stellen. Bij het opstellen van de parkeernota was één van de aanbevelingen, die wel werden overgenomen maar niet werden opgevolgd, een permanent overlegorgaan in het leven te roepen. Dan zo zo’n kwestie als deze in het jaarlijkse pr… meer »

2013-10 Afronding project IGP Velp

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 2 dagen geleden
Voor de vergadering van de commissie ruimte is ook de afronding van het project IGP Velp geagendeerd. Op het eerste gezicht klinkt dat positief. Er wordt een project afgerond. De achtergrond is echter minder leuk. Het IGP (Integraal GebiedsPlan) Velp was een onderdeel van het grote reconstructieplan in Brabant. Na de varkenspest in 1997 zou heel Brabant worden gereconstrueerd en met veel subsidies zouden allerlei verbeterplannen voor het buitengebied worden gerealiseerd. Ook de gemeente Grave had daarvoor een flink bedrag gereserveerd. Mede als gevolg van de crisis is de reconstruc… meer »

2013-9 Visiestuk Erfgoednota

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 3 dagen geleden
Op de commissieagenda Ruimte staan meer toch belangrijke stukken. Om maar eens achteraan te beginnen: Visiestuk Erfgoednota Eigenlijk wordt hier geen echt besluit gevraagd. Het is de start van een operatie waarbij ook vanuit de burgerij een belangrijke inbreng wordt gevraagd. Ik juich dat natuurlijk toe. Ik zou me dan als raad op geen enkel punt bij voorbaat willen vastleggen. Niet verder gaan dus dan “met instemming kennis van nemen”en het college vragen de raad bijvoorbeeld in iedere cyclus te informeren over de stand van zaken. Het vroegere vaste agenda punt voor de commissie “s… meer »

2013-8 Reactie op zienswijzennota

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 3 dagen geleden
Hieronder mijn reactie op de zienswijzennota * * * * * * *Reactie op nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief ambtelijke wijzigingen) *(in het vervolg zienswijzennota) Bij deze reactie speelt een grote rol dat het nodig is dat de raad voor 1 juli een bestemmingsplan voor de binnenstad van Grave moet vaststellen. Dat lukt niet als ik alle bemerkingen die ik na de inmiddels aangepaste Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties (inclusief ambtshalve wijzigingen) nog heb aan de orde stel. Ik verzet me dan ook op dit moment niet meer tegen het conserver…meer »

2013-7 Bestemmingsplan centrum Grave

Leo de Vreede op Mevrouw de voorzitter…….. – 3 dagen geleden
Behoudens een komma is de aanduiding van het bestemmingsplan nu eenduidig. Ook de bijgestelde zienswijzennota is vandaag bij de indieners in de brievenbus terecht gekomen. Ik hoop maar dat in ieder geval de raadsleden die ook hetzij digitaal, hetzij op papier hebben ontvangen. Daarmee hoop ik ook dat de synchronisatie tussen papieren en digitale commissie- en raadstukken nog steeds niet tot stand is gekomen. Maar in bestuurlijk Grave is kiezen tussen 2 slechte situaties nu eenmaal gebruikelijk. Misschien een leuk voorbeeld voor de nieuwe TV-serie over de Nederlandse bestuurscultuur. … meer »

Eén gedachte over “Kritische noot van Leo de Vreede.

  • 21 januari 2013 om 21:09
    Permalink

    Beste Leo,

    Ik ben me van geen kwaad bewust dat ik met het indienen van een burgerinitiatief blijkbaar de normale gang van zaken verstoor. Het probleem dat ik aankaart (parkeerprobleem nabij het medisch centrum) is iets dat in mijn beleving eigenlijk door de gemeente zelf al had moeten worden opgemerkt als probleem. Het is ook niet iets nieuws, wij als bewoners hebben daar 10 jaar geleden al met de gemeente contact over gehad en onderweg naar heden nog een paar maal, echter steeds zonder resultaat. Het was nota-bene een ambtenaar van de gemeente zelf die mij er op wees en aanmoedigde een burgerinitiatief in te dienen over dit onderwerp. Bij hem kwam ik helaas niet verder. Althans niet binnen een redelijke termijn en een zeer kleine kans van slagen. M.a.w. als het via de ambtenarij niet lukt dan maar via de politieke weg. Nogmaals, Wat mij betreft was dit helemaal niet nodig geweest maar het werkt blijkbaar niet op een andere wijze. Ik beschouw mijn / ons burgerinitiatief niet als gemopper of gemor maar een mooi instrument om mogelijk iets positiefs voor elkaar te krijgen. En daarbij maakt het mij niet zoveel uit op welke wijze dat het gemeentehuis in wordt geslingerd. Mvg Jeroen van Druten

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: