Vooraankondiging dialoogconferentie regio Noordoost-Brabant op 4 april 2013

De provincie Noord-Brabant organiseert in
samenwerking met “5-sterren Noordoost Brabant” een dialoogconferentie op
donderdag 4 april 2013, van 17.00 – 22.00 uur (inclusief walking dinner).
Uw aanwezigheid daarbij wordt zeer op prijs
gesteld. Daarom hierbij het verzoek deze datum nu alvast in uw agenda te noteren.
De conferentie vindt plaats in het
erfgoedcomplex Noordkade in Veghel en gaat over het samen vormgeven aan de
regionale en provinciale ambities in de regio Noordoost-Brabant. Er wordt
ingegaan op ontwikkelingen en trends die vragen om een (pro)actief beleid van
gemeenten en provincie. Met elkaar willen we nagaan welke verbinding er te zien
is tussen gemeentelijke, regionale en provinciale beleidsdoelen. Daarnaast
wordt stilgestaan bij de stappen die gemeenten op subregionale schaal al zetten,
mede naar aanleiding van het rapport “Veerkrachtig bestuur in
Noordoost-Brabant”.
Genodigden voor de dialoogconferentie zijn
raads- en collegeleden van alle gemeenten in de regio, alsmede leden van
Provinciale Staten. Namens ons college zullen de Commissaris van de Koningin,
de heer W. van de Donk, en gedeputeerde B. Pauli aanwezig zijn.
Eind februari a.s. krijgt u een officiële uitnodiging
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, met daarin nadere informatie over de
locatie en het programma van deze bijeenkomst. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: