Openbare fractievergadering KEERPUNT 2010 Grave

Op maandagavond 15 oktober a.s. om 19.30 uur zijn leden en belangstellenden  

weer welkom bij de openbare fractievergadering in het stadhuis van Grave. 
Agendapunten zijn ondermeer de onderwerpen van de commissievergaderingen van 23 en 30 oktober a.s. en de raadsvergaderingen van 6 november (begroting 2013
en 13 november 2012.    

Natuurlijk praten we   ook over de bestuursperikelen in Cuijk, Mill , Boxmeer en Sint Anthonis. Ook de werkbespreking in Boxmeer met de gezamenlijke raadsleden komt aan de orde.

De prachtige plannen van het COA. Nieuwbouw van het AZC; de architectenselectie is al geweest. In 2015 moeten de gebouwen voor 600 asielzoekers in gebruik genomen worden! Het kazerneterrein komt in prima handen van Boei. Er zijn serieuze  voorstellen in de maak om de historische gebouwen een functie voor het COA te geven en een recreatieve functie te laten vervullen. Groepsovernachtingen enz. Een schot in de roos!!!

We roepen bestuursleden van verenigingen enz. op om hun opmerkingen i.v.m. de begrotingsvoorstellen  van het college te komen plaatsen. Misschien kunnen we de pijn nog verzachten door met amendementen en moties te komen.
De laatste StaVaZA van de lastige Zaak Sprengers uit Gassel staat ook op de agenda.

Er komt een inspreker uit de Stoof om zijn kijk op het snippergroen te geven.

Nel heeft een lid van de dorpsraad uit Velp uitgenodigd om ons bij te praten.

Misschien kan de Wijkraad Grave Stad ook aanschuiven om een toelichting te geven op het burgerinitiatief Binnenhof?

We willen bij de begrotingsbehandelingen ook rapportcijfers uitdelen aan de individuele collegeleden. Als U  ons kunt helpen bij deze rapportage kom dan langs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: