Om te gillen

Even wat zaken om bij te grinniken in plaats van te janken

  • Er is nogal wat commotie over de berichtgeving over het uitstel van de ondertekening van het beëindigingcontract met GBB. Jacques Leurs zou daarbij uit vertrouwelijke stukken hebben geciteerd en dat is strafbaar.
Ga maar eens naar de website van de gemeente (www.grave.nl) klik dan op “wie zoekt u?” en vervolgens op “vergaderingen”. Dan ziet u een schema van de vergaderingen van de lopende maand. Eenvoudig kunt u vandaar naar de vergaderingen van december 2011 en daar ziet op 28 december “B&W”. Als u weer daarop klikt kunt u vervolgens de besluitenlijsten inzien. En dan leest u o.a. het volgende:
    
 

11-468 R&W Wisseveld: Uitstel ondertekening beëindigingovereenkomst.
Er wordt ingestemd met het verzoek van GBB d.d. 21 december 2011 om uitstel van ondertekening van de beëindigingovereenkomst en dit wordt schriftelijk meegedeeld.
    
Wie lekt er nu?

 

  • Er zijn ‘s avonds wel eens vergaderingen in het stadhuis. Het is dan terecht niet zo eenvoudig om binnen te komen. Als je wat later komt om bijvoorbeeld een fractievergadering te bezoeken, moeten degenen die ergens in een kamer zitten worden gewaarschuwd. En daarvoor is aan de buitenkant van het stadhuis net als bij ieder huis een bel aangebracht. Helaas is die bel niet aangesloten!! Dat is mij gisteravond overkomen? Was ik het eerste slachtoffer?
  • De discussie over de tijdelijkheid van de huidige burgemeester van Grave begint lachwekkend te worden. Laat ik daar ook maar een bijdrage aan leveren. Eerst staat in de krant dat volgens de provincie dat de huidige waarneemster blijft tot er duidelijkheid is over de samenwerking. Vervolgens wordt de raad kwaad: daar gaat de provincie niet over dat doen wij. De provincie reageert met: dat klopt, het is een misverstand. De raad moet een toekomstvisie ontwikkelen en op basis daarvan een profielschets opstellen en dan kan de procedure verder. En de raad van Grave is weer gerustgesteld. Ik heb de artikeltjes zeker twee keer gelezen en volgens mij staat in beide artikeltjes hetzelfde. Want om een toekomstvisie van Grave op te schrijven moet er wel duidelijkheid zijn over de samenwerking tussen de LvC-se gemeenten. Want daaruit volgt ook welke rol gemeenteraden, colleges en burgemeesters spelen. En dat is weer nodig voor de profielschets die de raad moet opstellen. En dan is de rekensom eenvoudig. Om een burgemeester te kunnen benoemen is een profielschets nodig; voor een profielschets moet er duidelijkheid zijn over de samenwerking. Uitkomst van de rekensom: om een burgemeester te benoemen moet er duidelijkheid zijn over de samenwerking. De woordvoerder van de provincie had dus gelijk. Het mocht alleen niet worden gezegd.
Overigens wel mijn excuses aan mevrouw Haasjes. Die wordt zo een speelbal van een zinloze discussie.

Bron: website mevrouw de voorzitter van oud CDA bestuurderLeo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: