Jacques van Geest: brief aan de raad en college.

Geacht college en leden van de gemeenteraad van de gemeente Grave,
Enkele recente ontwikkelingen aan het politieke front verontrusten mij zeer en vormen aanleiding voor deze brief.
In de eerste plaats de geheimhouding die er rust op stukken, waarvan nagenoeg niemand bij nader inzien de ratio van de geheimhouding kan ontdekken.  Bijvoorbeeld de brief aan de GBB betreffende uitstel van de ondertekeningsdatum van de overeenkomst bevat geen inhoudelijke elementen en is slechts een brief van orde.                                                                                                                                         
Ook de brief van de gemeente aan het bestuur van Visio kent geen inhoud die geheim zou moeten blijven.
Het instrument van geheimhouding wordt hiermee uitgehold. Het lijkt erop alsof we geinteresseerde burgers buiten de discussie willen houden. In dat verband vind ik de brief van oud wethouder de Vreede interessant. Hij heeft wat mij betreft volledig gelijk.
Een tweede punt van grote zorg is het gebrek aan terughoudendheid van raadsleden. In de berichtgeving over de zittingstermijn van de waarnemend  burgemeester valt mij op dat sommige raadsleden wel erg ver gaan in hun uitspraken. Ware het niet beter geweest  over dit onderwerp slechts in eigen huis te spreken. De kans op het beschadigen van mensen is anders veel te groot.
Het derde punt heeft betrekking op de samenstelling van de raadscommissies. Tot mijn verbazing moest ik recent constateren dat er voor mij geen plek resteert in de inhoudelijke raadscommissies, omdat er op het laatste moment voor de besluitvorming een bepaling is opgenomen in het reglement dat een tweede raadslid niet in de commissie mag bijschuiven. Dat kan toch de bedoeling niet geweest zijn van deze vernieuwingsslag. De burger is slechter af en raadsleden worden geweerd uit commissies waarin niet-raadsleden zitting hebben.
Om het te kwantificeren. VPGrave had bij de verkiezingen 4 keer zo veel stemmen als Trots. Nu levert Trots een  voorzitter van een commissie en twee niet raadsleden als commissielid. VPGrave daarentegen levert slechts twee commissieleden. Ik vind dit een wanverhouding en wil dit graag bespreken in het Presidium.
Met vriendelijke groet,
Jacques van Geest, VPGrave
19 januari 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: