Leo de Vreede: opheffen geheimhouding.

Gemeenteraad van Grave 
Ir. L.J.T. de Vreede 
Hoofschestraat 17 
5361 ET 
Grave 

Geachte raad, 
Op 5 december 2012 heb ik op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur aan het college inzage gevraagd van: 
Het op dat moment van kracht zijnde contract met GBB en eventuele voorgangers daarvan; 
Het “Onderhandelingsresultaat Wisseveld” zoals dat bij het raadsvoorstel van 1 december 2011 werd genoemd. 
Bij brief van 11 januari ontving ik de mededeling dat mijn verzoek was afgewezen omdat het college op grond art 55 van de Gemeentewet geheimhouding had opgelegd. Op grond van diezelfde wet geldt die geheimhouding totdat de raad haar opheft. Gelet daarop kan het college de gevraagde stukken niet verstrekken. 
In de brief van het college staat dat ik bezwaar kan maken bij datzelfde college. Dat heeft, ook volgens inmiddels ingewonnen advies, geen zin omdat alleen de raad die geheimhouding kan opheffen. Het college niet anders kan dan mijn verzoek weigeren. 
Of die geheimhouding terecht is of niet komt hierbij niet aan de orde. Dat is ter beoordeling aan u. 
Vandaar hierbij mijn verzoek die geheimhouding in uw vergadering van 7 februari 2012 op te heffen. U kent de stukken en kunt dus beoordelen of geheimhouding nog noodzakelijk is. Zeker voor de inmiddels afgelopen contracten geldt dat niet. Die zijn tot aan de door het college opgelegde vertrouwelijkheid ook altijd openbaar geweest. En zelfs indien in het onderhandelingsresultaat interne zaken van GBB hadden gestaan kan dat onderhandelingsresultaat worden gesplitst in een openbaar en vertrouwelijk deel. 
Aangezien een vergelijkbare situatie zich gaat voordoen bij de behandeling van het voorstel van het college over ontwikkeling van het Visioterrein verzoek ik u ook de vertrouwelijkheid van de in het raadvoorstel voor dat punt genoemde brief op te heffen. Een andere mogelijk is de voor de besluitvorming relevante zaken gewoon in het voorstel en het besluit op te nemen. 
Dit brengt mij op de suggestie om door het college opgelegde vertrouwelijkheid over onderwerpen die in de raad moeten worden behandeld als standaardprocedure in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen en in ieder geval voordat die vertrouwelijkheid een rol speelt in de besluitvorming. 
Met vriendelijke groeten, 
Ir. L.J.T. de Vreede 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: