Kantonrechter matigt de sanctie tegen KEERPUNT 2010 lid Ben Litjens.

Ben Litjens tijdens de uitverkiezing van Gravenaar van het Jaar 2010

Op 6 december 2010 is op het parket van de officier van justitie in het arrondissement Den Bosch een beroepschrift binnengekomen……ter zake gedraging:  voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken, gepleegd te Gassel, Julianaplein op 3 maart 2010 met een bedrijfsauto met kenteken….


DE BEHANDELING
Betrokkene is in de gelegenheid gesteld om op de openbare behandeling van 23 november 2011 de inhoud van het beroepschrift nader toe te lichten. Betrokkene heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Tevens is verschenen de schriftelijke gemachtigde van betrokkene J.A.Leurs. Het openbaar ministerie is op de openbare mondelinge behandeling verschenen.
De officier van justitie.
De officier van justitie verzoekt de kantonrechter het beroep niet-ontvankelijk te verklaren.
De overwegingen:
Betrokkene is tijdig in beroep gegaan.
Betrokkene heeft zekerheid gesteld.
Betrokkene is ontvankelijk in zijn beroep.
Het beroep van betrokkene is in eerste instantie door de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in verband met termijnoverschrijding. Als reden voor het overschrijden van de termijn geeft betrokkene aan dat hij destijds een overval heeft meegemaakt met vier gewapende mannen. 
De kantonrechter kan zich voorstellen dat betrokkene andere dingen aan zijn hoofd had dan het indienen van een beroepschrift binnen de termijn. De beslissing van de officier van justitie zal worden vernietigd.
Ter zitting voert gemachtigde aan dat de locoburgemeester (webmaster: oud VVD wethouder Hans Bos was toen hoofd van het stembureau i.v.m. ziekte Wilma Delissen)) opdracht had gegeven aan de secretaris en de BOA’S om te handhaven op de dag van de verkiezingen. Daarbij mochten geen reclame-uitingen van politieke partijen te dicht bij het stembureau plaatsvinden. Betrokkene is op de bewuste dag geverbaliseerd. Regelmatig staan er auto’s op de bewuste groenstrook, waarbij niet verbaliserend wordt opgetreden omdat er sprake is van een gedoogbeleid. Voor het optreden tijdens de verkiezingen hebben de burgemeester en de secretaris later excuses aangeboden.
De kantonrechter is overtuigd van het verhaal zoals geschetst door gemachtigde en zal daarom in dit incidentele geval overgaan tot matiging van de sanctie.

De beslissing.

Verkaart het beroep gedeeltelijk gegrond en wijzigt de bestreden beslissing in die zin dat de sanctie zal worden gematigd tot nihil.

Op 7 december 2011 gewezen en in het openbaar uitgesproken door mr. J.G.M. van Meel, kantonrechter te Den Bosch in tegenwoordigheid van de griffier.

Fout geparkeerd verkiezingsbusje gedoogd.
Ben Litjens uit Escharen hoeft de bekeuring voor het verkeerd parkeren van de verkiezingsbus van KEERPUNT 2010 niet te betalen. Dat heeft de kantonrechter in Den Bosch bepaald. De Graafse politieke partij voerde op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 nog campagne. Litjens parkeerde een busje met verkiezingsposters op een groenstrook voor het stemlokaal in De Viersprong in Gassel. Litjens kreeg een bekeuring (81 euro), maar hoeft niet te betalen Er staan wel vaker auto’s, maar daar wordt niet tegen opgetreden omdat dat er een gedoogbeleid geldt.

Bron: de Gelderlander/Maasland/10-12-2011.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: