Onze visie op de kadernota.

Voor het historisch stadhuis; vanaf begin
2012 weer trouwlocatie en VVV kantoor.

(foto: John Smeets)

Kadernota.
Duidelijk stuk dat een verlengstuk is van het verfoeide landelijk CDA en VVD beleid, gedoogd door de PVV. Bij de behandeling vorige week trok er nog een zware regen- en onweersbui over Grave; heel toepasseljk. We maakten daar toen nog een toespeling op. Bij de begrotingsbehandelingen vorig jaar hebben we al gezegd dat Grave een sombere toekomst tegemoet gaat. Dankzij het desastreuze regeringsbeleid wordt het nog erger dan Keerpunt 2010 voorspelde. Een jeugdmars der beschaving zou een gepast antwoord moeten zijn op het schrappen van middelen voor jeugdhonk, jongerenbus en jeugdledensubsidie. Maar hoe organiseer je snel zo iets???? Onze keuzes om te bezuinigen liggen anders dan in het collegevoorstel en gelukkig kan de raad dit voorstel nog veranderen en amenderen. Wij willen de middelen voor de jeugd en onze jongeren niet schrappen en daar eventueel een amendement over indienen om via een OZB verhoging die goed uit te leggen is deze gelden blijven reserveren voor onze Graafse jeugd.

Er is structureel al jarenlang een scheefgroei ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. De uitgaven stegen meer dan de inkomsten. steeds werden de reserves aangesproken. Bij de behandeling van de GREX komen we hier ook op terug. 
We zitten al jaren onder de macronorm OZB. De onbenutte belastingcapaciteit is meer dan 300.000 euro. Een procent OZB verhoging genereert  18.000 euro. 3.75 % OZB verhoging is extra nodig om het jeugdbeleid dat we ingezet hebben voort te zetten. Keerpunt 2010 wil ook graag de mening van de collega’ ‘s horen. Wel of niet schrappen van belangrijke onderdelen van het jeugdbeleid. Graag de mening van onze collega’s. We komen hierover met een motie en misschien wel met meerdere.
We vinden deze voorzieningen van grote maatschappelijke waarde. We zijn tegen de afbraak van deze voorzieningen.
We zien meer heil in snelle intensieve samenwerking binnen het Land van Cuijk en het snel op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Dat zijn onze speerpunten en die brengen we in bij de behandeling in de besluitvormende vergadering.
Grave staat aan de vooravond van belangrijke beslissingen zoals:
 •  Toekomsvisie
 •  Uitkomsten IDOPS
 •  Structuurvisie; eventueel samen met regiogemeenten
 •  Woonvisie 
 •  Visie op de vestingwerken 
 •  Bestuurskrachtmeting door de provincie
 •  Visie van de raad in het kader van de burgemeestersbenoeming
 •  Burgemeesterssollicitatie starten na onderhoud met de commissaris van de Koningin.
 •  Graafs Manifest uitwerken.
 •  Visie op de Noordelijke Maasvallei.
 •  Een ambelijke organisatie voor Grave, Mill en Cuijk of toch inzetten zoals wij o.à. willen meteen doorpakken met Boxmeer en Sint Anthonis erbij.

De Kadernota maakt ook hier een belangrijk onderdeel van uit en geeft de richting aan van waar het met de begroting naar toe gaat. Deze kadernota is de laatste nota die o.l.v. Cub Roelofs is gemaakt. Vele jaren heeft hij gezorgd voor goed doortimmerde duidelijke stukken. We zullen hem node missen. We wensen hem en zijn gezin nog vele jaren in goede gezondheid toe. Cub bedankt.

Tenslotte vragen wij speciale aandacht voor de positie van de Wijkraad Estersveld/de Stoof. KEERPUNT 2010 wil graag de standpunten van de collega’s horen op deze brandbrief die als enige geschreven is na de oproepvan de wethouder in de media. De wijkraad heeft een hectische tijd achter de rug en wordt  geconfronteerd met een verdubbeling van de huur door Quadrant waarvan het bestuur opgestapt is. De beslissing om de huur zo drastisch te verhogen is genomen door de interimmanger van de gemeente. Wanneer is er een nieuw bestuur?

We komen eventueel met een motie om het college een opdracht mee te geven.
De structurele korting op de gelden voor de buitensportverenigingen wordt door ons nader onderzocht in overleg met de clubs. Bij de begrotingsbehandelingen komen we daar beslist op terug. In de overeenkomsten werd het word subsidie angstvallig niet gebruikt en nu….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: