Onze visie op de kadernota; voorbereidende vergadering!

Duidelijk stuk dat een verlengstuk is van het verfoeide landelijk CDA en VVD beleid, gedoogd door de PVV.
Speciaal voor dit stuk ben ik voor mijn kleerkast gaan staan om het daarbij passende kostuum  uit te zoeken. Het is mijn zwarte pak geworden met bijpassende stropdas en als de weersvoorspellingen kloppen komen de onweersbuien daar vanzelf nog bij om het gevoel van Grave 2012 en verder nog meer te illustreren.
Bij de begrotingsbehandelingen vorig jaar hebben we al gezegd dat Grave een sombere toekomst tegemoet gaat. Dankzij het desastreuze regeringsbeleid wordt het nog erger dan Keerpunt 2010 voorspelde.
Een jeugdmars der beschaving zou een gepast antwoord moeten zijn op het schrappen van middelen voor jeugdhonk, jongerenbus en jeugdledensubsidie. Maar hoe organiseer je snel zo iets????
Onze keuzes om te bezuinigen liggen anders dan in het collegevoorstel en gelukkig kan de raad dit voorstel nog veranderen en amenderen. Wij willen de middelen voor de jeugd en onze jongeren niet schrappen en daar eventueel een amendement over indienen om via een OZB verhoging die goed uit te leggen is deze gelden blijven reserveren voor onze Graafse jeugd.
Er is structureel al jarenlang een scheefgroei ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. De uitgaven stegen meer dan de inkomsten. steeds werden de reserves aangesproken. Bij de behandeling van de GREX komen we hier ook op terug. 
We zitten al jaren onder de macronorm OZB. De onbenutte belastingcapaciteit is meer dan 300.000 euro. Een procent OZB verhoging genereert  18.000 euro. Kan het college aangeven hoeveel middelen er nodig zijn om deze voorzieningen voor de jeugd instant te houden? Keerpunt 2010 wil ook graag de mening van de collega’ ‘s horen. Wel of niet schrappen van belangrijke onderdelen van het jeugdbeleid.
We vinden deze voorzieningen van grote maatschappelijke waarde. We zijn tegen de afbraak van deze voorzieningen.
We zien meer heil in snelle intensieve samenwerking binnen het Land van Cuijk en het snel op orde brengen van de ambtelijke organisatie. Dat zijn onze speerpunten en die brengen we in bij de behandeling in de besluitvormende vergadering.
Grave staat aan de vooravond van belangrijke beslissingen zoals:

 • Uitkomsten IDOPS
 • Structuurvisie; eventueel samen met regiogemeenten
 • Woonvisie 
 • Visie op de vestingwerken 
 • Bestuurskrachtmeting door de provincie
 • Visie van de raad in het kader van de burgemeestersbenoeming
 • Burgemeesterssollicitatie starten.
 • Graafs Manifest uitwerken.
 • Visie op de Noordelijke Maasvallei.
 • Een ambelijke organisatie voor Grave, Mill en Cuijk of toch inzetten zoals wij o.à. willen meteen doorpakken met Boxmeer en Sint Anthonis erbij.
 • Enz. Enz
De kadernota maakt ook hier een belangrijk onderdeel van uit. En geeft de richting aan van waar het met de begroting naar toe gaat. Deze kadernota is de laatste nota die o.l.v. Cub Roelofs is gemaakt. Vele jaren heeft hij gezorgd voor goed doortimmerde duidelijke stukken. We zullen hem node missen. We wensen hem en zijn gezin nog vele jaren in goede gezondheid toe. Cub bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: