Bezwaren fa. Litjes: Gang naar de Raad van State alleen door fam. v.d. Oetelaar.

De kop in de Gelderlander: “Bewoners Graafschedijk maken bezwaar tegen verleende milieuvergunning voor de fa. B.Litjens door de provincie Noord-Brabant” suggereert dat er meerdere bezwaarmakers zijn dan alleen de fam. v.d. Oetelaar.
Navraag bij Ben Litjens geeft meer duidelijkheid. Bij de zitting in Den Haag waren de provincie en de gebroeders Litjens aanwezig. De appellanten of hun vertegenwoordigers waren niet aanwezig. De gemeente Grave had er ook geen behoefte aan te reageren. Uit de stukken die aangeleverd zijn blijkt dat alleen het echtpaar v.d. Oetelaar deze rechtszaak had aangespannen.
Over enige weken volgt de uitspraak van het hoogste rechtscollege. De gebroeders Litjens hebben er, na bestudering van alle relevante stukken het volste  vertrouwen in dat de rechter hun bezwaar afwijst.

“Ze zeggen geluidsoverlast en andere hinder te hebben van het bedrijf in oud ijzer, hout, beton en straatstenen. Het zou te groot geworden zijn voor de buurt.”

Litjens vroeg de rechter de nieuwe vergunning overeind te houden.

“We zijn er al ruim tien jaar over bezig”. Het heeft ons 200.000 euro gekost”.
Binnen zes weken beslist de hoogste bestuursrechter.

Bron: de Gelderlander

Nadere informatie:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in 2010 een nieuwe vergunning verleend aan het bedrijf Litjens te Escharen op grond van de Wet Milieubeheer. Op basis van deze vergunning zijn er regels vastgesteld voor de op- en overslag van bouwmatarialen, afval- en grondstoffen en het verwerken ervan. Het bedrijf Litjens heeft in de voorbije jaren zijn bedrijf al grotendeels aan deze nieuwe voorschriften aangepast.

Tegen deze vergunning is alleen door de familie Oetelaar een beroepschrift bij de Raad van State ingediend. De familie Oetelaar woont op 260 meter van het bedrijf Litjens. Op 21 juli 2011 is dit beroepschrift bij de Raad van State behandeld. De familie Oetelaar noch hun advocaat waren op de zitting aanwezig, zodat de zitting binnen het half uur was afgelopen. De provincie bepleitte, dat het beroepschrift ongrond moet worden verklaard. Daarmede was Litjens het uiteraard eens. Binnen 6 weken doet de Raad van State uitspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: