Miscommunicatie; onderstaande informatie is via de gemeentelijke site verkregen.

Maar helaas is er op de site van de gemeente nog niets te vinden. Zelfs het vergaderschema is nog niet bekend, terwijl de eerste vergadering al op 1 februari wordt gehouden. Enig uitsluitsel bieden de B&W-besluitenlijsten van 21 en 28 december, alhoewel die de merkwaardige titel dragen van besluitenlijst besluitvormende raadsvergadering 1 februari 2011. Ik ben benieuwd wat toekomstige archiefvorsres hiervan zullen denken.
 

Op 21 december heeft het college een raadsvoorstel voor een voorbereidingsbesluit voor de Raijmakerslaan goedgekeurd om direct op 1 februari in de besluitvormende vergadering te behandelen. Nu lijkt dat inderdaad een besluit dat weinig voorbereiding nodig heeft, maar je weet het maar nooit.
Een tweede voorstel behelst de aanpassing van het delegatiebesluit voor het “Hart van Grave”. Ook dit voorstel wil het college direct in de besluitvormende vergadering behandelen. Nu weet ik niet wat de aanpassing behelst, maar het onderwerp zal zeker discussie uitlokken. En dan op één avond in 2 vergaderingen over hetzelfde onderwerp praten?
Op 28 december zijn nog 3 voorstellen goedgekeurd, ook voor de besluitvormende vergadering. Toch zijn het onderwerpen waar best wat over te zeggen valt:
  • Kadernota integrale veiligheid 2011-2014;
  • Stedenbouwkundige randvoorwaarden marechausseekazerne
  • Handhavingsbeleid 2011-2015 en uitvoeringsprogramma
Bron: mevrouw de voorzitter/leo de vreede
P.S. Omdat de meerderheid van de raad besloten heeft dat het presidium besloten vergaderd kan er ook niets over de agenda van de vergadering van dinsdag gepubliceerd worden. Zodoende kan ook de agenda van de raadsvergadering nog niet gepubliceerd worden. Toch is via  de gemeentelijke site uit de besluitenlijst van het college de agenda al te achterhalen. Gauw de beslotenheid opheffen voorkomt dergelijke miscommunicatie!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: