Wild parkeerplan Grave haalt het net.

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }
door Nathalie Blom; journalist in opleiding
Grave-Na twee jaar vergaderen lijkt er duidelijkheid over het parkeerbeleid te komen. Gisteren stemde de raad in met de bouw van nieuwe parkeerplaatsen om dichtslibben van de stad in de toekomst te voorkomen. De gemeente is er na een lange en grondige vergadering niet uitgekomen waar deze moeten komen.

“Het is wel het wildste plan sinds het stadsbestuur van Grave in 1545 op het idee kwam om een permanente brug over de Maas te leggen”, zo noemde Leny van Lieshout, bewoonster van Grave, het plan tijdens de voorbereidende vergadering. Het parkeerbeleid spreekt veel bewoners en ondernemers aan; op de publieke tribune is geen plaats meer vrij. Ook van het spreekrecht wordt door burgers gebruik gemaakt.

Het idee is om de komende vijf jaar de parkeerdruk te verminderen. Vooral tijdens koopavonden en marktdagen is het lastig een parkeerplek te vinden. In het plan zijn 15 locaties genoemd waar mogelijkheden zijn om parkeervakken te creëren. Ook de onmogelijkheden worden duidelijk in het rapport genoemd.
Tijdens de besluitvormende vergadering, een week later, diende de VVD, mede namens het CDA en de Lokale Partij Grave, een voorstel in om het plan te wijzigen. Zo willen de 3 partijen van de coalitie niet dat er nu al vastgelegd wordt op welke locaties er gebouwd wordt. De overige partijen waren boos over het feit dat de coalitie een bespreking heeft gehad met de wethouders. Een raadslid van Verenigd Progressief Grave, VPG, noemde dit ‘pijnlijk’ en de fractievoorzitter van Trots zei: ”Ik ben zeer ontstemd. Dit is achterkamer politiek”. Wethouder Daandels reageerde als laatste op de ontstane discussie door te zeggen dat ‘de gemeente een ei gelegd heeft’. De VPG en Trots steunden het voorstel niet. Keerpunt 2010 vond het voorstel overbodig en stemde ook tegen. Doordat deze partijen in de minderheid zijn werd het voorstel toch aangenomen. De gemeente kan nu aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2011, waarvoor 500.000 euro beschikbaar is.

Het totale plan kost 2,8 miljoen euro. Per parkeerplaats verwacht de gemeente gemiddeld 10.000 euro kwijt te zijn. Voor bouwplannen waar geen mogelijkheid is om voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, moet geld gestort worden in een zogeheten mobiliteitsfonds. De gemeente gaat daarmee de verplichting aan om, binnen 10 jaar, een parkeerplaats aan te leggen. Deze plek blijft wel eigendom van de gemeente. De VVD wil hier een nuancering in aanbrengen. Dat komt niet goed aan bij de partij Trots. “Toon eens ballen en durf nu eindelijk eens te zeggen wat je wilt”, zo stelde de fractievoorzitter.
Op aanvraag van Trots wordt de vergadering geschorst. De partij dient een motie in om alvast over te gaan op schuin parkeren in de Olie- en Rogstraat. Volgens wethouder Daandels is dat niet mogelijk vanwege de verkeersveiligheid en hij spreekt zijn voorkeur uit voor een groot parkeerveld zoals het Wisseveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: