Hoorzitting commissie bezwaarschriften; afwijzing subsidieverzoek van St.Jan, EDOS, Estria en SCV.

Op donderdag 2 september houdt de commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats in het stadhuis.

Het volgende bezwaarschrift wordt om 16.30 uur besproken:

Bovenstaande verenigingen maken bezwaar tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 3 juni strekkende tot afwijzing van een subsidieverzoek.

In de laatste raadsvergadering heeft Keerpunt 2010 bij het agendapunt ingekomen stukken hier ook vragen over gesteld. De besturen hadden bezwaar aangetekend en dat hebben ze de raadsleden en het college laten weten.

Navraag leerde ons dat het over de langslepende kwestie rioleringaanleg gaat. Mondelinge toezeggingen van twee oud-wethouders zijn nooit waargemaakt. Nu moeten de besturen een openstaande rekening van in totaal 12.000 euro betalen.

De besturen zullen met minimaal 8 afgevaardigden komen om een toelichting te geven.

Schuttersgilde St.Jan, Tennisverenigingen  EDOS en Esteren en de voetbalclubs Sportclub Velp 1958 en Sportvereniging Estria zullen zich verzetten tegen het weigeren om subsidies te verstrekken om deze zaak uit de wereld te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: