Geen tijd voor komkommerverhalen bij Keerpunt 2010 en webmaster Jacques Leurs

In juni 2004 was er ook al een bijeenkomst over samenwerking in het Palazzo Theater waarbij Cuijkse raads- en collegeleden aanwezig waren. Nu ook maar weer op deze historische plek doen?

1. Kabinetsvorming. 

Behalve de vorming van een landelijk kabinet volgen waarbij je van de ene verbazing in de andere valt en je soms denkt ik meld me weer aan bij het landelijk CDA zodat je je stem op de beslissende ledenraadpleging ook kunt laten horen en een tegengeluid richting Verhaegen & Wilders kunt laten horen, is het ook plaatselijk allesbehalve rustig.

2SAMENWERKING 


CUIJK GAAT MINDER BETALEN: lees  je in de Gelderlander op de pagina’s van Maasland. Verderop lees je dat Grave voorlopig af ziet van doorberekening van de overheadkosten. 


Het verschil bedraagt 167.000 euro positief. Eerst zou Cuijk jaarlijks 213.000 euro moeten bij betalen. Voorlopig is dit terug gebracht naar 46.000 euro.


Grave is bereid de overheadkosten, waardoor dat eerdere hogere bedrag ontstond voorlopig nog niet door te berekenen. 


Waarom wordt de Graafse raad zo geïnformeerd? De griffier kan ook hierover vragen verwachten.


Keerpunt 2010 hoopt niet dat dit besluit van de colleges van Grave, Mill en Cuijk de verdere noodzakelijke samenwerking met Cuijk en Mill frustreert. Keerpunt 2010 wil zo snel mogelijk een bijeenkomst beleggen met alle gemeenteraadsleden uit deze plaatsen. We kunnen dan gezamenlijk overleggen wat ons bindt en wat ons nog scheidt. Er zijn veel wisselingen binnen colleges en raad geweest. Ook griffiers en burgemeesters vertrekken en komen. Het vertrek van onze burgemeester en de komst van een nieuwe burgemeester dwingt de Graafse raad ook om zich te bezinnen op de toekomst en een Visie en Missie voor Grave te ontwikkelen. Ook gewenste en ongewenste  bezuinigingen kunnen we beter met elkaar bespreken. 


De vorming van een gemeenschappelijk ambtelijk apparaat is de volgende gewenste stap in de samenwerking van Grave, Cuijk en Mill. Grave kan alleen het niveau van dienstverlening dat burgers en bedrijven verlangen niet garanderen!!!

3. Verplaatsing weekmarkt en brute overval.

Na het besluit over de verplaatsing van de weekmarkt tijdens de bouw van Het Stadshart eiste  de brute overval op  Ben Litjens, Keerpunt 2010 kandidaat raadslid tijdens de recente verkiezingen, alle aandacht op. Ben slaat zich er manhaftig doorheen en hopelijk lukt het de politie om deze zaak snel op te lossen. Ben en Jan Litjens moeten zich nu concentreren op de veranderingen in zijn bedrijf. Slopen, verplaatsen en natuurontwikkeling op Zuid.

4. Gesprekken met de burgemeester.

Deze week is een van de gesprekken met de fractievoorzitters gepland door onze burgemeester. Deze afspraak stond al een paar weken in beider agenda’s. Het gesprek met een vertrekkend burgemeester is uiteraard anders dan met een burgemeester die aan de vooravond staat van een verlenging van haar ambtstermijn. Het was een aangenaam gesprek waar serieuze en minder serieuze zaken werden besproken. Enkele suggesties worden nog in haar periode als Graafse burgemeester, die loopt tot 1 oktober, meegenomen.

5. Malaise in de bouw.

De berichtgeving over de van der Horstgroep volg je ook op de voet. Hopenlijk klimt de totale bouw uit het dal als het minderheidskabinet van VVD en CDA haar plannen presenteert. Velen zitten daar op te wachten. Het Hart van Grave project mag geen vertraging oplopen. Gelukkig wijst niets daar op.

6. Maaszicht.

Dan hoor je van de manager van Maaszicht dat de beweegtuin snel gerealiseerd gaat worden in de tuin van de huidige accommodatie. En lees je een kersverse nieuwsbrief over het Nieuwe Maaszicht en kun je een tip geven over de landelijke burendag in september.

7. Nieuw Graafs basketbaltalent. 

Ook lees je dat Nick Domhof, een Velpse basketbal-legende, een opvolgster gekregen heeft in de Graafse 14- jarige Lisa. Dankzij de Graafsche Courant kunnen we haar carrière volgen. Waarschijnlijk speelt ze al snel in Bemmel. Grave moet haar jonge talenten koesteren zou ik tegen de wethouder sportzaken willen zeggen.

8. Lopende lastige zaken.

Als je echter de briefwisseling tussen de voorzitter van Estria en andere voorzitters leest over de afhandeling van de rioolaanleg enz. dan trek je dat echter weer snel in twijfel. College en raad zet ook achter deze affaire een dikke punt. Allemaal tijd stoppen in negatieve zaken is knap frustrerend voor allen. Samen met Nel Schuts volgen we deze zaak op de voet. Er ligt weer een brief van Estria en anderen bij de ingekomen stukken.

9. Verplaatsing weekmarkt.

Het wachten is ook op de brief van de Wijkraad Binnenstad over hun standpunt van de verplaatsing van de weekmarkt. Op 19 juli is een brief afgegeven voor het college en de gemeenteraad. Keerpunt 2010 raadskandidate Adele Busser was na terugkeer van vakantie ook onaangenaam verrast door het collegebesluit. In 2007 wist ze wethouder Bos nog tot andere gedachten te brengen. De verplaatsing toen naar de Lunette ging niet door. Ze was zelfs van plan een burgerinitiatief te houden. Maar puur om juridische redenen is dat toen niet door kunnen gaan. Ze heeft toen wel een vurig pleidooi gehouden voor behoud van de weekmarkt in het oude centrum tussen de terrasjes. Keerpunt 2010 wil graag kennisnemen van de standpunten van de collegea-raadsleden, marktmensen, Graveon, werkgroep parkeerbeleid, wijkraad binnenstad en andere belangstellenden. Hiervoor kunnen we in september de informatieavond goed gebruiken. Laat alle partijen hun zegje doen. De raad kan dan een goed afgewogen besluit nemen en dat als opdracht aan de wethouders meegeven.


Klik op de brief voor een leesbare versie.

10. De Scheepswerf

Men werkt ondertussen aan een verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan en een vergunning om een nieuwe steiger aan te leggen om zo de overlast voor de omgeving terug te dringen. Maak van de gelegenheid gebruik om tijdens het Waterfestival de Open Dag van de Scheepswerf te bezoeken.

11. Waterfestival en Ballonnenfestival komend weekend!!!


Grave heeft er weer een attractie bij. Initiatiefnemers Pascal Noor en Regiopromotie veel succes. We zijn er bij met onze fotocamera en lenzen en gaan beslist mee de lucht in om unieke beelden te maken.


Meer informatie: 
http://www.google.nl/search?client=safari&rls=en&q=waterfestival+grave&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=9AJdTPHHFpSVOPeIob0J#grave.nl/ 


 http://ballonfestival-grave.nl/
 http://www.waterfestival-grave.nl/

12.Presidiumvergadering besloten.

Hierboven een foto van een van de laatste presidiumvergaderingen in de  vergaderkamer/kantine van het oude stadhuis. Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is er altijd in het openbaar vergaderd. Maar met ingang van september niet meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: