HEMA Grave wil extra vierkante meters in plan Hart van Grave.

De raad van Grave is door het college verzocht om een delegatiebesluit te nemen om het aantal vierkante meters brutovloeroppervlak commerciële ruimte te verhogen van 1.400 naar 2.000.
Het aantal appartementen wordt verlaagd van 50 naar 45.

Behandelend ambtenaar P van Vuuren schrijft verder:

Het betreft een optimalisatie van het plan ter bevordering van het upgraden van het centrum van Grave in zijn algemeenheid en in het bijzonder het afmaken en verfraaien van het winkelcarré ter plaatse.

Ons college wenst aan dit verzoek medewerking te verlenen vanuit de volgende gedachte:

De extra benodigde vierkante meters komen voornamelijk toe aan de vestiging van de Hema. De exploitant wenst een breder assortiment en een ruimere opzet van de winkel te realiseren om de toegankelijkheid voor senioren en minder validen te vergroten. Denk hierbij o.a. aan bredere gangen en een invalidentoilet.

Daarnaast bestaat de wens om binnen de HEMA vestiging een restaurant te realiseren. Ons inziens een toevoeging die de aantrekkelijkheid van dit complex in het totaal van het winkelaanbod van het centrum zal verruimen. Het betreft voor alle duidelijkheid daghoreca gerelateerd aan de openstellingstijden van de winkelvoorziening. Deze verruiming van de BVO komt geheel ten goede van de HEMA die hierdoor een oppervlakte krijgt van circa 800 vierkante meter. De overige BVO zal worden ingevuld met kleinere winkelunits waarvoor een verdere verdeling moet plaatsvinden.

Indien uw raad met dit voorstel instemt, zal de planologische procedure kunnen worden gestart.

Alvorens dit gaat gebeuren zal er met de ontwikkelaar nog overeenstemming moeten worden bereikt over de exloitatieovereenkomst. Door de ontwikkelaar is ingestemd met deze procesgang. Uit deze onderhandelingen kunnen mogelijk nog consequenties voortvloeien voor de gemeente. Indien dit het geval is zal uw raad hierover worden geïnformeerd.

P.S. KEERPUNT 2010 zal nadere vragen gaan stellen over:

 • Hoe ziet de verdere procesgang er uit?
 • Wanneer wordt de exploitatieovereenkomst gesloten? 
 • Wanneer vindt het archeologisch onderzoek plaats en voor welke prijs?
 • Wanneer komt de bestemmingsplanwijziging in de openbaarheid?
 • Wanneer wordt het stadhuis gesloopt?
 • Wanneer wordt met de bouw gestart?
 • Wie gaat er bouwen?

Eén gedachte over “HEMA Grave wil extra vierkante meters in plan Hart van Grave.

 • 13 juli 2010 om 21:55
  Permalink

  Zoals we in de Gelderlander hebben kunnen lezen,
  zal ik mij zo gauw mogelijk kandidaat stellen als burgemeester van Grave,
  Omdat de nu nog huidige burgemeester deze beslissingen waarschijnlijk niet duft te nemen,
  en op zal stappen naar een andere gemeente.
  Ze zal waarschijnlijk steeds herhalen bij zichzelf rare mensen wonen in Grave, je kunt er geen kant mee op.
  Bij deze wens ik haar beterschap, en dat ze niet steeds onder vuur genomen wordt als er een beslissing genomen word in de gemeenteraad,
  Grave een stad dat vele belegeringen heeft gekend zal nooit meer een gemeente worden dat gewoon kan regeren, de kern van het volk verdedigd zich nog steeds, van goed en kwaad zal geen verschil zijn, getuige de bemoeinissen van het volk dat onderling niet eens kan worden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: