Keerpunt 2010 is vol lof over de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Warme douche no. 1.

BURAP 1, jaarrekening en kadernota zijn documenten die a.s. dinsdag op de agenda staan van de besluitvormende raadsvergadering.

De technische toelichting bij het bespreken van de BURAP en Jaarrekening door de eigen beleidsmedewerkers van Financieel Beheer en Beleid was prima.

De jaarrekening werd voor het eerst in de auditcommissie behandeld in aanwezigheid van de wethouder, beleidsmedewerkers en de accountant. De nieuwe voorzitter Matt Cruijsen leidde de vergadering snel en deskundig.
Over veel zaken kon men vragen stellen. Zelfs de rol van de accountant in zake het neerwaarts bijstellen van de grondexploitatie van het Wisseveld werd duidelijk.

De griffier tenslotte zorgde daags na die bijeenkomst al voor een samenvatting van afspraken zodat die in het fractieoverleg besproken konden worden.

Keerpunt 2010 staat er om bekend een luis in de pels te zijn maar als zaken goed gaan melden we dat ook regelmatig.

Tijdens het fractieoverleg met de achterban is afgesproken dat we een spreekbuis voor burgers, ondernemers, verenigingen, bestuurders enz. willen zijn. We willen geen klachtencommissie zijn maar wel onze betrokkenheid laten zien bij vrijwilligers enz.

Bij de behandeling van de jaarrekening, burap, bestuursakkoord en kadernota zal dat ook onze insteek zijn. Op 6 juli praten we over bezuinigingen/heroverwegingen. Ook daar zullen we de burges centraal stellen. Zo moet bijv. eindelijk een heroverweging van de hoogte van grafrechten, bouwleges enz. besproken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: