Interpellatiedebat

Geachte leden van de Raad,

Tot onze verbazing lazen wij in de Gelderlander van 2 april j.l. dat het zittende college een aantal projecten, zoals de (her) ontwikkeling van scholen en de herstructurering van het bestand aan gemeenschapsaccommodaties niet meer ter hand zal nemen respectievelijk op “ hold “ zet.

Deze onderwerpen zouden politiek te geladen zijn en daarom moeten wachten tot het aantreden van het nieuwe college.

VPGrave vindt dat onacceptabel. In de eerste plaats is de nieuwe Raad nog niet in vergadering bijeen geweest en ligt er derhalve geen besluit over wat controversieel en wat niet controversieel is voor de periode tot het aantreden van het nieuwe college. In de tweede plaats is de problematiek niet nieuw, wordt er al jaren over gedacht en aan gewerkt en kunnen de verschillende mogelijkheden ambtelijk uitgewerkt worden, opdat niet nog meer tijd verloren gaat.

De, door de bevolking overigens niet of nauwelijks begrepen, beslissing maar liefst alle wethouders van buiten aan te trekken, wat lang duurt en wellicht niet succesvol kan worden afgerond, legt een te grote hypotheek op de politieke besluitvorming.

Het is om die reden dat wij een interpellatiedebat willen aanvragen op 20 april. Wij willen met u stilstaan bij de consequenties van het voornemen wethouders van buiten aan te trekken, de onmogelijke situatie nog enkele maanden door te werken met wethouders die door hun eigen partijen op een zijspoor zijn gezet en het in het slop geraken van beleids- en besluitvorming ten aanzien van belangrijke punten op de politieke agenda.


De fractie van VPGrave,

Suzanne de Zoeten, Frank Stoffer en Jacques van Geest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: