Collegevorming en benoeming wethouders.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken schreef:

“Het is hierbij zinvol om uit de raad een breed samengestelde commissie in te stellen die de benoembaarheid van de kandidaten onderzoekt. De kandidaten leveren de commissie alle relevante informatie aan en kunnen door de commissie worden gehoord. De commissie brengt een schriftelijk beargumenteerd advies uit waarna de gemeenteraad beslist over de benoeming.”

“Het lijkt  wenseljk dat de burgemeester desgevraagd wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de collegevorming en mogelijke kandidaat-wethouders en daarover opvattingen kan geven.”

Bron: brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de burgemesters en raadsleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: