Terugblik op de raadsvergadering.

Gasten van de raad.

De laatste groep Graafse burgers werd als gasten van de raad in de Kroon ontvangen en bijgepraat door de burgemeester de griffier en de raadsleden Jacques Leurs en Léon Kamps. Er hebben 60 mensen gebruik gemaakt van de gelegenheid om achter de schermen te kijken.

Spreekrecht van het publiek

Enkele insprekers reageerden op het besluit van het college te stoppen met de energierekening te betalen van de Voedselbank.

Marcel Grootenhuis vroeg aandacht voor de verloederde gebouwen op het bedrijvenpark de Bons en het opknappen van de Loswal. Mevr. Pat Verhees bood handtekeningen aan van mensen die willen dat de Voedselbank gesteund wordt. Ook had ze een lijst van cliëntensteunbetuigingen.

Lijst van ingekomen stukken.

Brief van de Provincie.

“Wij vertrouwen erop dat deze taakstellende ombuigingen structureel verwerkt worden in de eerstkomende begroting. Wij verzoeken U ons om op de hoogte te houden over de vorderingen.” Wethouder Bos heeft in de bijeenkomst over de technische toelichting van de stand van zaken van reserves enz.beloofd dat hij de 6 partijen zal informeren over de financiële toekomst van Grave. Ik heb hem herinnerd aan die toezegging. We kunnen de kiezers dan eerlijke verhalen vertellen. We kunnen dan vertellen hoe we er voor staan en wat er op ons afkomt.

Burgernet.

Waarom doen wij niet mee aan burgernet?

Ophalen oud papier door KBO Grave.

Wethouder Harry Opsteegh heeft zijn excuses aangeboden aan het bestuur van KBO Grave n.a.v een boze  brief die het KBO bestuur geschreven heeft over de wijze waarop de gemeente gereageerd heeft op het niet ophalen van het oud papier toen het extreem glad was. In die dagen kregen Gravenaren via de Kabelkrant het verzoek om de plastic zakken met plastic afval binnen te halen omdat het te gevaarlijk was voor de ophalers om het plastic te verzamelen. KBO Grave werd herhaaldelijk gesommeerd om het oud papier van de besneeuwde straten te halen. Het KBO bestuur spreekt terecht van overmacht.

Brief van minister van der Horst.

Het is niet gewenst dat raadsleden uitgesloten worden om op stembureau’s te zitten. Dit standpunt was niet bekend bij het presidium toen daar besloten werd alle kandidaten van de raadsverkiezingen uit te sluiten van deelname aan de verkiezngen. Grave was roomser dan de paus van Rome.

Bejaardenhuizen moeten gewezen worden op hulp bij het zoeken van identiteitspapieren. Bij de Europese verkiezingen kondne vel ouderen niet stemmen omdat het legitimatiebewijs ontbrak. Maaszicht is op verzoek van mij door de gemeente ingelicht. Ook kan de gemeente, bij zwaarwegewende redenen besluiten op locatie deze papieren te verstrekken. De wet voorziet hier in.

Presentatie Hart van Grave plannen.

A.s donderdag kan iedereen deze schitterende plannen met eigen ogen bekijken in het Palazzo Theater. De parkeerkelder wordt 90 plaatsen groot. Het monumentale stadhuis komt los te staan.
De raad moet het college nog mandateren om verder te gaan. Zo boeken we tijdwinst.

Voedselbank

Bij dit onderwerp werd duidelijk dat wethouder Harry Opsteegh de bal bij de raad neerlegde. Het CDA wil andere gemeenten mee laten betalen en zette de voet dwars zodat de wethouder dit besluit wel moest nemen om niet over te gaan tot het betalen van de energierekening. Hij gaf zelf wel aan dat de raad net als twee jaar geleden kan afwijken van de subsidieregels en alsnog kan besluiten de benodigde 7.000 euro of minder te verstrekken. het CDA komt met een amendement en de PvdA met een eigen voorstel.

Alex van Megen (Keerpunt 2010) schrijft hierover op zijn weblog: wegduikgedrag
http://graafseklinkers.blogspot.com/

Leo de Vreede adviseert:

Hoe dit in de besluitvormende vergadering snel te laten verlopen?

Een nieuw kort voorstel. “Aangezien we er met z’n allen niet in zijn geslaagd de voedselbank overbodig te maken moet die instelling nog blijven bestaan. Daarom wordt het pand aan de Arnoud van Gelderweg ook voor het jaar 2010 beschikbaar gesteld en komen de energiekosten voor rekening van de gemeente. De rekeningen worden rechtstreeks door de gemeente voldaan. De kosten worden geboekt bij de energiekosten gemeentelijke gebouwen, zodat geen nieuw budget nodig is.”

Ik ga er hierbij van uit dat de kosten in de ruis van alle energiekosten van gemeentelijke gebouwen verdwijnen.

Overleg en afstemmen met de portefeuillehouders in het Land van Cuijk die ook met deze materie te maken hebben is nooit weg en daartoe zal iedere wethouder wel toe bereid zijn.

Hopenlijk leest wethouder Harry Opsteegh dit voorstel van partijgenoot Leo de Vreede en neemt het zo over.

Loswal

Voor de zoveelste keer werd het kroonjuweel van deze coalitie besproken. Weer een nieuwe externe deskundige mag zijn tanden hier op stuk bijten. Zie de weblog van waterdeskundige Leo de Vreede welke problemen er nog op kunnen duiken.

Link: http://leodevreede.blogspot.com/

Opmerkingen mijnerzijds:

1. Op donderdagmorgen heb ik de behandelend weethouder Bos en de direkteur er al op gewezen dat 
   voorstel 1 en 2 verwisseleld waren in het raadsbesluit. Nee dat is niet zo kreeg ik te horen.
   De behandelend externe deskundige trok het boetekleed aan en voor de tweede maal klonken er
   excuses in de raadszaal.
2. Het budget van 450.000 euro is toereikend staat in het stuk. Waarom 650.000 vragen?
    Leon Kamps ging hier ook verder op in. We krijgen later nog inzage in de stukken.
3. Verwarrende opmerkingen over plaats van maquette Martien Koolen.
    Een silhouet in de grond en een afbeelding aan de muur was het heldere antwoord.
4. Sneller stenen leggen zodat sinterklaas voet op de vernieuwde Loswal kan zetten. (eventueel parkeren
    tijdelijk toestaan). Mevr. Anja Henisch was het hier hartgrondig mee eens.
5. Brandbrief van de Scheepswerf bij de besluitvorming betrekken. Nog bijna niemand had deze
    brandbrief gelezen.

Op deze foto uit het archief staat de CDA delegatie samen met Europarlementariër Lambert van Nistelrooy op de Scheepswerf.
Deze cri-de-coeur verdient serieuze aandacht.
Het college heeft ons via de griffier ook laten weten dat de bespreking van de Wisseveld plannen  verschoven wordt na de verkiezingen.
 “Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de geplande  bijeenkomst over Wisseveld/Koninginnedijk op 9 februari 2010. Het is voor het college  onmogelijk om op 9 februari a.s. goed inzicht te geven in de stand van zaken van Wisseveld/Koninginnedijk.  Er zijn momenteel nog teveel onduidelijkheden en allerlei relevante  informatie zal niet op tijd beschikbaar zijn.

De raad kan alleen op basis van volledige informatie  besluiten nemen. We stellen voor om op 9 februari in het Presidium een nieuwe datum voor behandeling Wisseveld/Koninginnedijk te gaan plannen”.

We weten dus nu ook niet hoe het staat met de  plannen om de Scheepswerf te verplaatsen.

Direkteur Kessels en de gemeente, wethouder economische zaken Hans Bos, zal ik om opheldering vragen als controleur van het gemeentebestuur.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: