Rekenkamerrapport ‘t Trefpunt openbaar. Ook Grave maakte fouten bij Trefpunt.

Ook Binnen de gemeente Grave ging er van alles mis bij het project van gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in Velp.

Dat concludeert de Graafse rekenkamercommissie in haar eerste rapport. Gemeenschapshuis ‘t Trefpunt kost de gemeente nog altijd geld wegens constructiefouten. Maar ook ambtelijk blijkt het een en ander mis te zijn gegaan.

Niet alleen de vloer vertoont gebreken.

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad beperkt en niet altijd volgens afspraak geïnformeerd over het project. De raad heeft zich op haar beurt niet altijd aan gemaakte afspraken gehouden.

Meer in De Gelderlander van zaterdag 30 januari.

Mijn conclusie:

Mijn voorlopige conclusie is dat er veel mis is gegaan en dat er nog veel vragen beantwoord moeten worden. Zo ontbreekt er een financiële bijlage waarop te zien is hoeveel geld er is totaal uitgegeven en wat er nog meer voor kosten op ons afkomen. Wethouder Bos zit al 8 jaar op financiën en had wel eens op meer control kunnen aansturen. Vraag: hoeveel heeft het de gemeenschap gekost en wat moet er nog uitgegeven worden? Ook de rekenkamercommissie doet dit niet werk niet onbezoldigd.

Close-up van de ophanging van de schuifdeuren. Deze deuren mogen alleen door de gemeente verplaatst worden.

Enkele citaten uit het rapport volgen:

 • Afgerond bedroeg de totale investering bijna 1,5 miljoen euro, waarvan circa 650.000 euro door de gemeente is opgebracht.
 • Bij de start van het project GA Velp was een lager bedrag nl. 340.000 euro als gemeentelijke bijdrage voorzien in de totale investering. 
 • De positie en beslissingsbevoegdheid van stuur-, project- en andere groepen binnen het project GA Velp is nergens helder beschreven.
 • De geraadpleegde dossiers wekken niet de indruk dat met genoemde knelpunten slagvaardig is omgegaan.
 • Er is bewust afgeweken van het vastgestelde aanbestedingsbeleid, zowel bij het aanzoeken van de architect als bij het aanbesteden.
 • B&W heeft de gemeenteraad beperkt voorzien van inhoudelijke informatie, die niet altijd op een begrijpelijke wijze is gepresenteerd.
 • De toezegging dat de concept-realisatieovereenkomst ter besluitvorming zou worden voorgelegd aan de raad is niet nagekomen.
 • Stel als gemeenteraad zelf actiever vragen naar aanleiding van B&W besluiten en schriftelijke informatievoorziening of gedane toezeggingen.
 • B&W hebben inzake de architectenkeuze en aanbesteding, alsmede de regeling budgethouders geen juiste toepassing gegeven aan de eigen regels en om die reden zijn de daarover door B&W genomen besluiten niet rechtmatig.
 • Kredietbewaking heeft niet conform de regeling budgethouders plaatsgevonden.
 • Er is geen gerenommeerde architect ingeschakeld.
 • Wethouder Willemse heeft toegezegd dat binnen een maand of twee een wat meer uitgewerkte realisaitieovereenkomst tegemoet gezioen kan worden, inclusief de financiële paragraaf edat er voordat er opdracht wordt gegeven, de raad deze stukken ter inzage krijgt en om daarover te beslissen. Er is nooit een realisateiovereenkomst gemaakt.
 • Hierover zijn geen stukken beschikbaar.
 • Mail van F.Vink aan wethouder Willemse inzake kredietoverschrijding en diverse bijkomende kosten waarmee geen rekening is gehouden.
 • Niet inzichtelijk is of de informatie in de betreffende raadsvergadering is verstrekt.
 • In het advies is aangegeven dat alle rekeningen zijn afgetekend door F.Vink als budgethouder. terwijl verplichtingen deels door anderen zijn aangegaan.

  De balkconstructie is ook al verzwaard. Het eindverslag is er nog niet. Niet duidelijk is of er aan wordt gewerkt.

Ik ben er maar mee gestopt om nog verder citaten te vermelden.

Ik ga foto’s maken van het gebouw nu en plaats die ter illustratie hierbij.

Details van de vluchtweg van boven. De lift is al verwijderd en nooit gebruikt.
De deuren lopen onder en boven vast en zijn versierd met plastic strips!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: