Vergadering a.s. dinsdag half uur vervroegd.

De vergadering wordt gehouden in het stadhuis Grave en vangt aan om 19.00 uur.

Tijdens de vergadering zullen de op de agenda vermelde bespreekpunten aan de orde komen. De voor uw voorbereiding benodigde stukken zijn bijgevoegd.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 15 december 2009

1. Opening en voorstelronde 2. Vaststellen agenda 3. Spreekrecht publiek

4. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen 5. 2e Burap

6. Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

7. Opschonen reserves en voorzieningen

8. Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan ( VGRP) 2010 t/m 2015/dhr. Voor toelichting is aanwezig de heer Wolkorte.

9. Begrotingsrapportage grondexploitatie 2010 10. Vragen 11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: