Goedkope koopwoningen.

Sinds de start van de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen is aan 43 gemeenten subsidie verleend, waarmee bijna 4.500 goedkope koopwoningen gebouwd worden. Daarmee is bijna EUR 4,5 mln. van het beschikbare budget gemoeid. Hiermee is de provinciale ambitie om met deze regeling ruim 10.000 goedkope koopwoningen te realiseren, nog niet gehaald. GS informeren de statencommissie voor Ruimte en Milieu.

Bron: provincie Noord-Brabant

Heeft Grave nog actie ondernomen? Vraag aan het college na het kerstreces op disndag 5 januari.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: