Wat is de sleutel tot een functionerende e-overheid?

Overheidsinstellingen werken samen aan de realisatie van een moderne overheid, die ICT inzet voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Generieke voorzieningen, vaak ontwikkeld door externe ICT-leveranciers en beheerd door gemeenschappelijke beheerorganisaties, geven hieraan invulling.

De partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de e-overheid zijn afhankelijk van elkaar, maar hun belangen lopen sterk uiteen. Geen enkele partij heeft volledige zeggenschap, maar de mogelijkheden voor beïnvloeding zijn legio. De sleutel tot een goed functionerende e-overheid ligt daarom in regievoering, een vorm van aansturing die de autonomie van de verschillende partijen respecteert.

Onder de titel ‘Camera loopt? Geluid klaar? En… ACTIE! Regie binnen de e-overheid in vier bedrijven’ heeft Verdonck, Klooster & Associates een toegankelijk boekje geschreven dat inzicht geeft in de belangen en het gedrag van de betrokken partijen en hun uitdagingen bij het voeren van regie.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het ontstaan van open en dynamische ICT-waardeketens, met sterke en gelijkwaardig spelers: dé voorwaarden voor samenwerking, concurrentie en innovatie. Vraag het boekje nu gratis aan!

Over de auteurs
De auteurs
v.l.n.r. Dennis, Peter, Bart, Arnoud, Pim, Carl, Joep, Robert en Rick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: