“Omgaan met de media” mini conferentie in Roermond.

In het kader van het ACTIEPROGRAMMA LOKAAL BESTUUR werd er in het stadhuis van Roermond een geslaagde bijeenkomst gehouden. Consulent ALB Will Scheepens, communicatieadviseur Liesbeth Rooijmans en de journalisten Jean van Hoof en Hans Straus kwamen met nuttige tips en lieten een kijkje in hun perskeuken toe.

In de pauze kwam ik in kontakt met kandidaten voor een nieuwe partij in Roermond die opkomt voor minderheden in die plaats. Het machtsblok van VVD en CDA luistert niet naar de oppositie.
De consulent wees op het inwerkprogramma Nieuwe raden aan de start!
De volgende trainingen worden aangeboden:
1. de gemeente in vogelvlucht 2. gemeentefinancien 3. programmabegroting 4. de gereedschapskist van het raadslid: rollen en instrumenten 5. kaderstellende rol 6. burgers betrekken 7. regie werkt! 8. timemanagement 9. snellezen 10. politieke debatvaardigheden 11. debatscan 12. een effectieve inbreng leveren 13. media 14. vergaderpraktijk onder de loep 15. voorzitten.
Ook wees hij op de mogelijkheid om een quick scan te laten maken . Deze scan helpt gemeenten om zelf na te gaan hoe raad, college en ambtelijke organisatie samen werken. Wat verloopt naar wens? Wat kan beter? In hoeverre staan de klokken gelijk? De scan biedt een korte intensieve orientatie op de huidige situatie, om houvast te bieden voor verdere versterking van het lokaal bestuur. Deelname is gratis!!!
Rood wit communicatie houdt groepsworkshops voor raadsleden over o.a.: politieke profilering in de raad en media, internetmogelijkheden en raadscommunicatie.
Het was voor mij de derde keer dat ik Liesbeth enthousiast hoorde vertellen hoe de communicatie verbeterd kan. Zij heeft me toen de weg naar het internet verwezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: