Moties van Fractie Jacques Leurs uitgesteld tot december.

Starterswoningen bouwen in de Stoof door andere Woonmaatschappij.
De SP, PvdA en Keerpunt 2010 roepen het college op om met een andere woonmaatschappij dan Mooiland aan de slag te gaan met de bouw van starterswoningen in De Stoof.
Helaas wil Mooiland in het kader van de recessie niet gaan bouwen op deze locatie. Wellicht wil een andere woonmaatschappij daar wel gaan bouwen. In de gemeente Boxmeer heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan.
Ondanks de crisis is er behoefte aan betaalbare starterswoningen. Wellicht zijn er ook nog provinciale subsidiemogelijkheden. De gronden zijn in bezit van de gemeente en men kan er onmiddellijk mee aan de slag. En gaat over tot de orde van de dag.

Dierenpark/kinderboerderij Velp
Roept het college op om bij het agendapunt “Opschonen reserves en voorzieningen”: in de vergaderingen van 8 en 15 december 2009 een bedrag te reserveren voor de jaarlijkse exploitatie voor de Velpse kinderboerderij van € 8000,– en een eenmalige bijdrage van 80.000 euro om huisvesting op orde te maken. En gaat over tot de orde van de dag.

GRIP
Roept het college op om bij het agendapunt “Opschonen reserves en voorzieningen”: in de vergaderingen van 8 en 15 december 2009 een bedrag van jaarlijks 10.000,– tot 15.000,–te reserveren voor ondersteuning van een succesvol ouderenbeleid in de gemeente Grave. En gaat over tot de orde van de dag.

Verkeersveiligheid rond Sprankel en Jumbo verbeteren.
Roept het college op om bij het agendapunt “Opschonen reserves en voorzieningen”: in de vergaderingen van 8 en 15 december 2009 een eenmalig bedrag van € 55.000,–te reserveren voor verbetering van de geplande verkeersveiligheid rondom de Sprankel.

Archeologie/cultuurhistorie/monumentenzorg.
Roept de voorzitter van het college op om werk te maken van het archeologische erfgoed van de gemeente Grave.
Denk hierbij aan:
1. De onderaardse gangen in Grave.
2. Diverse kelders in de binnenstad.
3. Mogelijke archeologische vondsten in de Hanenstraat in Velp ( wellicht van grote waarde).

En gaat over tot de orde van de dag.

Kunst in het kerkje + Protestantse Kerk.
Roept het college op om bij het agendapunt “Opschonen reserves en voorzieningen”: in de vergaderingen van 8 en 15 december 2009 een eenmalig bedrag van € 76.000,–te reserveren voor de herbouw van de sacristie, eenmalig € 50.000,– te reserveren voor de verbouw van het Protestante kerkje in Grave en jaarlijkse bijdrage van € 5000,– voor het Protestants Kerkje.

Hampoortbruggen en fiets- en wandelroute naar parkeerplaats Merlet.
Roept het college op om de reeds gereserveerde gelden voor onderzoek aanleg Hampoortbruggen en ontsluiting naar de parkeerplaatsen van Merletcollege van € 50.000,– in het voorjaar 2010 te gaan besteden.
en gaat over tot de orde van de dag.

Investeren in Parkmanagement voor drie industriegebieden.
Roept het college op om bij het agendapunt “Opschonen reserves en voorzieningen”: in de vergaderingen van 8 en 15 december 2009 een eenmalig bedrag van € 10.000,–te reserveren voor het ondersteunen bij de invoering van parkmanagement voor De Bons, Wisseveld en de Eek.
Het betreft een co-financiering van de Kamer van koophandel, de gemeente en de ondernemers op de 3 bedrijventerreinen. De Kamer van koophandel levert ook een bijdrage van € 10.000,– als de gemeente eenzelfde bedrag op tafel legt.
Het belangrijkste aspect van parkmanagement is de samenwerking.
Parkmanagement zorgt ervoor dat de ondernemers zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en tegelijkertijd door schaalvoordeel gebruik kunnen maken van goedkopere hoogwaardige diensten. Bijvoorbeeld: beveiliging, collectieve inkoop (elektra, telefonie en gas), afvalverwerking, ict – voorzieningen etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: