Grave slibt in 6 jaar dicht.

  • Op de Loswal verdwijnen parkeerplaatsen, terwijl er door plannen op het Hofplein juist meer nodig zijn.
  • Onderzoek naar parkeren aan de Jan van Cuijkdijk, op Sensisterrein, in Stoofpark of op Wisseveld.

Parkeren in Grave dreigt de komende jaren onacceptabel lastig te worden. Op de Loswal verdwijnen parkeerplaatsen, terwijl die door de komst van woningen en winkels op het Hofplein juist nodig zijn. Daardoor ontstaat er in 2015, binnen zes jaar, een absoluut tekort aan parkeerplaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Goudappel Coffeng naar de parkeerdruk in de Graafse binnenstad. Burgemeester en wethouders willen in het tweede kwartaal van 2010 voorstellen doen voor parkeerplaatsen waar lang geparkeerd kan worden.Het bureau adviseert onder meer om te wachten met het herinrichten van Maaskade en Loswal (zoals de gemeente van plan is) tot er extra parkeerplaatsen gecreeerd zijn. Voorlopig voldoet de blauwe zone (twee uur parkeren) nog, maar een grootschalige uitbreiding van parkeerplaatsen is noodzakelijk, stelt Goudappel Coffeng.Een onderzoek naar de Jan van Cuijkdijk, het Wisseveld, het Sensisterrein en het Stoofpark moet duidelijk maken welke grens van de Graafse binnenstad zich het meest leent voor lang parkeren.Verder willen B&W het parkeerprobleem bestrijden door het mobilitietisfonds af te schaffen voor binnenstedelijke bedrijvigheid als winkels en restaurants.Het mobiliteitsfonds is een soort fonds waar bij gebrek aan parkeerplaatsen geld in gestort wordt, zodat de gemeente met dat geld elders parkeerplaatsen kan aanleggen.”Dat staat haaks op ons economische en toeristische beleid” zegt wethouder Hans Bos (VVD).”Op deze manier spannen we het paard achter de wagen. Heel krom. We jagen ondernemers de stad uit. Een startende ondernemer zal zeggen:”Ik wil graag een winkel beginnen, maar het wordt me moeilijk gemaakt.”Morgen praat de Graafse gemeenteraad over de parkernota, waar het onderzoek deel van uit maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: