Antwoord op vragen over verkeersveiligheid de Sprankel en Jumbo.

Antwoord: De middelen om de situatie nabij de Essinklaan te verbeteren zijn bij de behandeling van de Kadernota door de raad niet gehonoreerd en niet opgenomen in de programmabegroting 2010.

Omschrijving vraag van o.a. Wijkraad Estersveld:

“Na de realisatie van de renovatie van het wooncomplex en winkelcentrum aan de Essinklaan bleek dat de parkeerplaats en voetgangersoversteek niet conform het plan uitgevoerd waren. Gevolg dat tot op heden er iedere schooldag gevaarlijke situaties ontstaan met name voor onze jeugdige scholieren. Zowel de Sprankel, de Jumbo en wijkraad Estersveld hebben zich ingezet om samen met de gemeente Grave deze situatie op te lossen. Uiteindelijk is hier een nieuw plan voor ontwikkeld wat uitgevoerd zou worden begin dit jaar. Helaas kregen wij 13 mei tijdens het wijk en dorpsoverleg via Sara Benedictus, wethouder H. van Opsteegh was verhinderd, te horen dat het plan voorlopig niet gerealiseerd kan worden wegens financiële tekorten bij de gemeente Grave. Ik hoop dat u begrijpt waar mijn verbazing vandaan komt. Het is toch niet zo dat projecten die later aangevraagd worden ook eerder gerealiseerd worden. (De brug van Escharen) Zeker met in het achterhoofd dat er hier dagelijks een gevaarlijke situatie voor onze kinderen in Grave door u opgelost kan worden”

Mijn commentaar:

Tijdens de begrotingsbehandelingen wil ik met een motie komen om dit zo snel mogelijk uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: