Sensis biedt tijdelijk onderdak aan jongeren BJ Brabant.

Sensis (organisatie voor blinde en slechtziende mensen) in Grave gaat enkele leegstaande gebouwen op zijn terrein verhuren aan Bijzonder Jeugdwerk Brabant, een jeugdhulpinstelling in Noord-Brabant. De woongroepen zullen vanaf begin 2010 onderdak bieden aan 40 jongeren, die hier begeleiding en behandeling krijgen. Het gaat om zogenoemde ‘Jeugdzorg Plus’, waarbij jongeren behandeld worden in een beschermende omgeving.

BJ Brabant wil de leegstaande gebouwen met enkele kleine aanpassingen geschikt maken voor tijdelijke bewoning door jongeren van 14 tot 18 jaar. Deze jongeren komen te wonen in een gesloten behandelgroep, waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

Perspectief bieden
Zowel jongens als meisjes krijgen onderdak in de gebouwen van Sensis. Rob Eggenhuizen, bestuurder van BJ Brabant licht toe: “Het gaat om jongeren die dusdanige problemen hebben, dat het thuis of op school niet langer gaat. Vaak gaat het om slachtoffers van verwaarlozing, van loverboys of van geweld. Bij BJ Brabant proberen wij deze jongeren weer op de rails te helpen en perspectief te bieden op een betere toekomst. Ze krijgen bij ons een gestructureerd dagprogramma aangeboden, volgen onderwijs op het terrein of hebben er een dagbesteding, zoals groenten verbouwen of dieren verzorgen. Gemiddeld blijven ze 8 tot 12 maanden bij ons. De meeste jongeren kunnen daarna weer terug naar huis. De jongeren die op het terrein van Sensis gaan wonen, mogen niet zonder begeleiding van het terrein af.” Volgens Eggenhuizen is de beslotenheid van de opvang puur bedoeld voor de bescherming van het kind zelf. “We willen de jongeren ontmoedigen om er in een opwelling tussenuit knijpen en voor hun problemen weg te lopen.”

Wachtlijsten verkleinen
Om de wachtlijsten te bestrijden, wil het ministerie voor Jeugd en Gezin dat er in Brabant meer behandelvoorzieningen komen voor ‘Jeugdzorg Plus’. Er wordt gestreefd naar professionele, kleinschalige locaties, evenwichtig verspreid over de provincie, met als voordeel dat de jongeren niet te ver van huis zitten. Het contact met thuis herstellen is namelijk essentieel in de behandeling. Eggenhuizen: “Omdat BJ Brabant al 40 plaatsen heeft in Deurne, kunnen wij niet verder uitbreiden op onze huidige locatie. Ook bij onze collega-instelling Tender Jeugdzorg in Breda wonen al 40 jongeren. Daarom heeft het ministerie de regio ’s-Hertogenbosch aangewezen om een derde locatie te vestigen.”

Waar die derde (nieuwbouw) locatie zal komen, is nu nog niet bekend. “Om de periode tot aan de nieuwbouw te overbruggen, ongeveer 2 tot 2,5 jaar, gaan we de jongeren tijdelijk onderbrengen bij Sensis in Grave. De gebouwen zijn zeer geschikt voor tijdelijke bewoning, omdat er nauwelijks verbouwd hoeft te worden. Met relatief weinig investeringen kunnen we beschikken over een kwalitatief goede, tijdelijke locatie.”

Kijk ook op: http://www.bjbrabant.nl/

Gisteren zijn o.a. de gemeenteraadsleden per e-mail op de hoogte gebracht van dit besluit. Vandaag worden de buurtbewoners, wijkraad en de pers geinformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: