Zo vader, zo zoon !!!

De Katholieke Bond van Ouderen viert dit jaar het 60-jarig bestaan. Bij de vorige jubilea lieten de toenmalige voorzitters hun licht schijnen over de bond. In 1974 werd het 25-jarig jubileum gevierd. Volgens voorzitter Adriaan Leurs (de oude en bekende bakker), was het ontstaan van de KBO moeizaam verlopen. Ook het leiden en besturen was niet gemakkelijk geweest. Desondanks had de KBO een eervolle plaats weten te veroveren in de Graafse gemeenschap. Hulde aan al diegenen die daaraan hun bijdrage hebben geleverd.

In de tot standkoming van sociale voorzieningen hebben de ouderenbonden en hun plaatselijke afdelingen een belangrijke bijdrage geleverd.
Gezondere en betere huisvesting ook in de bejaardentehuizen. Betere gezondheid door voorlichting op het terrein van voeding en hygiëne, gymnastiek, ontspanning door zang en muziek en overige activiteiten waren belangrijke peilers. Kortom
er kan met recht gesproken worden over een sociaal, economisch en culturele organisatie, die goed begrijpt dat welvaart niet het zelfde is als welzijn, geld niet gelijk aan geluk en het lichaam niet gelijk aan hart,
geest en leven. Ouderen zijn een groep gerijpte mensen van hoog tot laag, van rijk tot arm maar wel met een duidelijk programma, aldus Adriaan Leurs.
P.S. De 500 ledengrens is bijna bereikt; nog 4 leden en de mijlpaal is bereikt.Neem kontakt op met bestuursleden o.a. Jan Derksen, Mari Michels, Bart Janssen, Annie Litjens enz. Kijk in de Ouderwijzer van de Graafsche Courant die zoveel ouderennieuws brengt !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: