Grave verdient mooie stadskern

De Graafse gemeenteraad stemde vorige week unaniem in met het voorstel om de samenwerking met ‘Mooiland Maasland’ voor het plan Bijl/Hofplein stop te zetten. De raad gaf het college vier weken de tijd om met alternatieven te komen. “De geest van Crepain” moet wel duidelijk herkenbaar zijn.

Wie denkt dat bij Ben Wouters (Voorzitter van de Raad van Bestuur van “Mooiland Maasland”) rancune jegens de Graafse raad over het stopzetten van
de samenwerking bij het project Bijl/Hofplein overheerst, heeft het mis. Er is wel sprake van teleurstelling: “Het is een prachtig plan, met een hoge kwaliteit.

Het zou het Graafse stadshart voor honderden jaren een geweldig gezicht geven!” Overigens is hij het met Wethouder Bos eens, dat men in goed overleguit elkaar is gegaan : “Con amore uit elkaar gaan was in dit geval samen vaststellen dat het niet betaalbaar is”.De onbetaalbaarheid lag volgens Ben Wouters in het feit, dat door het historisch karakter van dit project, Grave veelvuldig eenberoep moest doen op externe adviseurs. Toen, vrij laat in het proces, ook het mobiliteitsfonds een financiële druk op het project zette, slonken de kansen op realisering vrij snel. Ook het aanbod van Mooiland Maasland om de kosten van de parkeergaragevoor zijn rekening te nemen, bood nog weinig soelaas. Ben Wouters : “In het door de gemeente Grave met Mooiland Maasland gesloten contract lag de mogelijkheid voor de gemeente, om eruit te stappen, als de grond- en opstalexploitatietekorten met zich mee zou brengen. Toen het tekort meer dan drie miljoen euro bleek te zijn, trok de gemeente Grave de stekker eruit”. Het plan van Crepain is betaald door, en dus eigendom van Mooiland Maasland. Als het ‘Bureau Crepain’ in een alternatief van de gemeente Grave te weinig van haar eigen plannen terug vindt, bestaat zelfs nog de kans dat zij geen toestemming geven. “En daar is niemand bij gebaat,” aldus Ben Wouters.

Bron: De Graafsche Courant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: