Reactie per e-mail, gisteren, op SP vragen over communicatie.

Uiteraard is de gemeente te allen tijde voorstander van heldere en transparante communicatie met bewoners en overige betrokken partijen.

U bent naar onze mening bekend met het feit dat er gesprekken worden gevoerd met partners in de verschillende bouwprojecten met als doel een solide financiële uitgangspositie (grondexploitatie) te bewerkstelligen, en de risico’s voor de gemeente tot een minimum te beperken.

Vroegtijdige extern gerichte communicatie zou in deze ‘onderhandelingsfase’ enkel een averechts effect hebben. De gemeente is in deze voorstander om niet eerder te communiceren dan op het moment dat alle eventualiteiten zijn benoemd cq zijn afgedekt.

Reactie; na het lezen van bovenstaand emailtje afkomstig van de gemeente:

De fractie Jacques Leurs vindt het op zijn zachts gezegd “een beetje dom” om via twee wethouders over de stand van zaken van “Het Kultuurhuus” in de Gelderlander te communiceren. Had eerst in B. en W. een eensluidend standpunt ingenomen en kom daarna in het kader van de actieve informatieplicht via een raadsledennieuwsbrief met het collegestandpunt naar buiten.

Onze fractie wil zo snel mogelijk opheldering en wacht de kadernota en de jaarrekening af om bijv. voor te stellen onze reservepot aan te spreken.

Wethouder Bos roept al jaren dat dat een pot is voor calamiteiten. Ook het plan Bijl/Hofplein heeft bijna de status calamiteit bereikt. Dus ook hier gelden inzetten uit de reserves. Dan zal misschien blijken dat de Esterse brug een “brug te ver” wordt.

Het Graafse geld kun je maar een keer uitgeven.

P.S.

Bij het vergelijken met de plannen van de Soos waren dit de cijfers:
(met dank aan de CDA website waar door Maaszicht in te typen dit te lezen is. Maaszicht leverde 86 hits op. De eerste al van 2004: plannen de Twee Snoeken in de Oliestraat enz.)

Realisatiekosten: € 2,4 miljoen (inclusief grondkosten)
Parkeren: € 1,5 miljoen (inclusief grondkosten)
Inrichtingskosten: € 0,3 miljoen
Totaal: € 4,2 miljoen

Antwoord op vragen van de SP:

1. De feitelijke start van de bouw is inderdaad opnieuw vertraagd als gevolg van geconstateerde discrepanties op het gebied van de financiële dekking van project. Als bekend mag worden verondersteld , kent de grondexploitatie van het deelproject “Maaszicht” nu nog steeds een tekort. Voordat het project van start gaat dienen partijen eerst overeenstemming te bereiken over oplossingen van dit tekort. Daartoe wordt begin maart een bestuurlijk overleg gepland.

2. De grond onder het te bebouwen Maaszicht is geschikt voor beoogd gebruik. De bouw van Maaszicht levert op dit punt geen vertraging op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: