Weer twee kavels verkocht op bedrijvenpark De Bons

Dit betekent dat een aantal ondernemers de zekerheid hebben dat hun plannen gerealiseerd mogen gaan worden. De volgende stap is dan het tekenen van een koopovereenkomst. Voor zowel Derks kabelwerken uit Reek als Advitronics Telecom uit Grave was het maandag 22 december zover om een koopovereenkomst te tekenen voor een kavel op de Bons. Daarmee zijn zij de nummers drie en vier. Advitronics Telecom is zelfs het eerste bedrijf uit Grave zelf dat naar De Bons zal verhuizen. Dit bedrijf is momenteel gesitueerd op Wisseveld.

Zes verkochte kavels.
Er is voor dit jaar nog één koopovereenkomst voor twee kavels gepland, waardoor de eindprognose voor 2008 uitkomt op zes verkochte kavels, van bij elkaar ruim 2 hectare (inclusief de gemeentewerf).

Ondertussen zijn er nog een aantal bedrijven die met bouwplannen bezig zijn, ook goed voor zo’n 2 hectare. Er zijn 2 kavels waar een optie op is uitgegeven, maar waarvoor nog geen bouwplan is ingediend.

Tenslotte is er momenteel nog ongeveer 1,7 hectare vrij uitgeefbaar, waaronder de strook met bedrijfswoningen. De afgelopen periode is er door ons en de belangstellende ondernemers voor bedrijvenpark De Bons erg hard gewerkt om voor het eind van het jaar de laatste hand te leggen aan ingediende bouwplannen.

De afgelopen maand zijn er veel plannen getoetst en akkoord bevonden.

Veel werk
Gedurende 2008 is er opnieuw veel werk verzet om het project De Bons goed te laten doorlopen. Dat heeft tot het bovengenoemde resultaat geleid.

2009
Voor 2009 zijn de verwachtingen dan ook dan dat de trend op deze manier zal doorzetten. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie rondom de bedrijfswoningen en de bouw-plannen van de ondernemers zullen komend jaar de eerste bedrijfspanden gerealiseerd moeten worden. Te verwachten valt dat de komst van bedrijvigheid op De Bons een aanzuigende werking zal hebben, waardoor de ene ontwikkeling de andere snel zal opvolgen.

Medio 2009 zal opnieuw de balans worden opgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: