Grote steden willen minder armoede; en Grave ook??

De 27 grote steden in Nederland (G27) willen dat uitkeringsgerechtigden nog beter gebruik gaan maken van de beschikbare inkomens- voorzieningen. Nog te veel mensen in armoedesituaties worden niet bereikt, terwijl ze wel recht op het geld hebben. Daarnaast moet financiële ondersteuning voortaan automatisch worden toegekend, zonder het invullen van ingewikkelde formulieren. “We willen de bureaucratie verminderen en een omgekeerde bewijsvoering invoeren”, aldus wethouder Hans Spigt van Dordrecht, tevens voorzitter van de G27 werkgroep Armoede.

Spigt overhandigde op 3 december 2008 de G27-armoedeagenda aan staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

“We gaan een beweging maken van wantrouwen naar vertrouwen”, aldus Spigt.
De G27 heeft tien maatregelen ontwikkeld om de armoede verder te bestrijden. Uitgangspunt is dat het bereik van de inkomensondersteunende maatregelen omhoog moet. “In veel steden loopt dat redelijk, maar het kan nog veel beter”, zegt Hans Spigt. “We willen die middelen vooral inzetten voor duurzame schuldhulpverlening, financiële opvoeding en budgetbegeleiding.

Maar ook de procedure bij een kapotte koelkast moet drastisch vereenvoudigd worden.” De steden willen een koppeling van computerbestanden invoeren, zodat inkomensgegevens vanzelf bekend zijn en ingewikkelde formulieren zoveel mogelijk overbodig worden. Mensen om wie het gaat blijven wel verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie zelf aan te geven. Als er toch een formulier gebruikt moet worden, zal de leesbaarheid en het taalgebruik aangepast worden op een laag ontwikkelingsniveau.

De G27 onderkent in de armoedeagenda dat veel mensen die recht hebben op aanvullend inkomen, niet bereikt kunnen worden. Spigt: “Ze zijn vaak onzichtbaar voor ons en dat is jammer.” De G27 willen daarom ook samenwerking zoeken met de voedselbanken, die wel laagdrempelig zijn. “Dit moet ook bij de bijstand zo worden. Als de gebruikers van de voedselbanken goed geholpen worden, wordt die voorziening wellicht minder nodig.”

Bij de bestrijding van de armoede willen de G27 prioriteit geven aan zwakke groepen. “Het gaat dan om groepen die niet zelfstandig in staat zijn om hun financiële positie te verbeteren, zoals kinderen, jongeren met een Wajong-uitkering of ouderen en gehandicapten”, zegt Hans Spigt.

De G27 vragen staatssecretaris Aboutaleb ook om een wettelijke regeling waarin een grotere verantwoordelijkheid geregeld wordt voor woningcorporaties, zorgverzekeraars en gerechtsdeurwaarders. “Zij moeten problemen tijdig signaleren en als ze dat niet op tijd doen moet dat gevolgen hebben voor de mate waarin schulden geïnd kunnen worden.

Het CDA Grave gaat dit ook oppakken als het aan mij ligt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: