Grave Politiek: Betrouwbare gemeentefinanciën?

GRAVERMAAT: Grave Politiek reageert op het overzicht van de Graafse schuldenlast zoals de LPG dat publiceerde. 

Netto schuld per inwoner.

In verschillende media plaatst de LPG een overzicht van de schuldenlast van de gemeenten in het Land van Cuijk. De bedoeling is ons te doen geloven dat Grave er financieel goed voorstaat in vergelijking met de buurgemeenten. Het is onduidelijk waarop de door de LPG gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd. Er wordt geen bron vermeld.

Klopt de informatie die de LPG ons voorhoudt? *1).

Uit de cijfers van de gemeenten zelf blijkt dat Grave in het Land van Cuijk de grootste netto schuld per inwoner heeft.

 

 

 

Boxmeer

Cuijk

Mill

Anthonis

Grave

 

 

 

 

 

 

Aantal Inwoners

 

Netto-schuld per inwoner

29.065

 

€ 2.277

24.931

 

€ 2.419

10.939

 

€ 1.289

11.606

 

€ 972

12.483

 

€ 2.656

 

 

 

 

 

 

Bron: de door de gemeenten gepresenteerde begrotingen 2021

Daarbij moet worden aangetekend dat de schulden van Grave extreem snel oplopen. Eind 2012 bedroeg de Graafseschuldenlast 5.8 miljoen euro. In 2021 is de schuld 33.1 miljoen. Een stijging van 27.3 miljoen! over de twee laatste raadsperiodes. Dat is voor Nederland ongekend snel.

Tegenover schulden staan overigens ook bezittingen, zoals gronden die een gemeente kan aanwenden voor woningen en industriële ontwikkeling. Grave heeft nauwelijks grond die daarvoor kan worden aangewend. Ook op dat punt loopt Grave achter. Woningbouw is maar mondjesmaat mogelijk en het kleine bedrijfsterreintje bij de gemeentewerf blijft al jaren grotendeels leeg.

Goedpraten

Om de oplopende schulden te rechtvaardigen, wijst de LPG erop dat Grave de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd (alsof de andere gemeenten dat niet hebben gedaan). Ook op dat punt worden we door de LPG misleid.

Als belangrijke investeringen in het verleden noemt de LPG de (ver)nieuwbouw van enkele brede scholen en de vervanging van rioleringen.

Burgers betalen jaarlijks een rioolheffing. Het is geen gemeentelijke belasting die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden. Die heffingen moeten worden gereserveerd en mogen uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en vervanging van rioolstelsel. Te hoge rioolheffingen (om onnodig geld te sparen) zijn niet toegestaan. In 2014 was de rioolvoorziening van Grave zo hoog dat het gemeentebestuur 2 miljoen euro uit de rioolvoorziening haalde om de eigen financiële cijfers op te krikken. Dat gebeurde ongeveer een maand voordat zo’n ingreep door het rijk onrechtmatig werd verklaard.

Ook de borstklopperij om de investering in twee basisscholen is misleidend. De gemeente krijgt van het rijk (via het gemeentefonds) geld voor onderhoud en verbouwingen van scholen. Ook daar dient voor gereserveerd te worden. Als je dat niet doet, loopt een passende huisvesting van scholen achterstand op. Dat was in Grave het geval

Bovendien leverde de (ver)nieuwbouw van de twee scholen ook geld op. De vier scholen werden samengevoegd tot twee scholen. Van vier gebouwen ging men naar twee gebouwen. De vrijkomende gronden konden worden verkocht.

Investeren in onderwijs is niets bijzonders. Het is een van de kerntaken van elke gemeente.

Het past dus niet om je daarvoor op de borst te slaan.

Blijven we zitten met de vraag: waarin gaat Grave volgens de LPG de komende jaren als zelfstandige gemeente wel investeren? In de subsidies voor verenigingen? In de schoolbibliotheken? In kunst en cultuur? In behoorlijk groenonderhoud? In kernendemocratie? In jeugdhulp? We horen het graag.

Of eerst liever de schulden terugdringen? Of voor de miljoenenclaim van de scheepswerf reserveren?

De LPG maakt burgers nog steeds wijs dat Grave er financieel goed voorstaat. Bij het rijk en de provincie denken ze daar anders over. Alle signalen staan daar op rood en vindt men dat Grave om te overleven zich moet aansluiten bij het Land van Cuijk.

Hans Satter

*1) Grave Politiek publiceerde onlangs de cijfers die de gemeenten zelf aanleverden. Lees ‘Betrouwbare gemeentefinanciënop www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: