Zonnige Sint Jansprocessie in Laren.

Nog verlaten tijdelijk altaar.
Stoelen staan in het gelid op het Rooms-Katholiek kerkhof.
Modern kunstwerk van Sint Jan; Johannes.
Weg naar het kerkhof doet denken aan de “versierde” Graafs straten tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie.
Flambouwdragers.
Prachtig bloemstuk.
De bisschop-coadjutor Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam was de hoofd-celebrant.
Diverse mede-celebranten.
Aanwezigen geven elkaar de vredeswens. De burgemeester van Laren krijgt een hand van een lid van de Sint Jan Broederschap. Sophie had een plekje in de schaduw gekregen en had een zonnehoed op. Het gereserveerde vak voor mensen met een beperking lag in de volle zon. We zitten nu bij de koren.
Sophie deelt vredeswens met een koorlid.
H.Communie uitreiking.
H.Communieuitreiking
Opstellen van de processie volgorde.
Klaar om in processie naar de Sint Jansbasiliek in Laren te gaan.
Opvallende groep heeft ook de aandacht van een media-team getrokken.
Een interviewtje
Op weg naar hun plek in de processie.
Twee groepen die er uitsprongen.
Helemaal in het zwart.
Processie optocht wordt geformeerd.
Geestelijken krijgen water zoals het hitteplan voorschrijft.
Bisschop staat met de monstrans onder het baldakijn.
Processie zet zich in beweging. Om 15.00 begint het afsluitend plechtig Lof. tijdens de processie zingen de koren onder begeleiding van de harmonie: Ubi Caritas, Ave Verum, Adoro te devote, Wij groeten U, o Koningin en Salve Regina. In de basiliek wordt o.a. nog gezongen: Te Deum Laudamus, Tantum ergo en het Sint Janslied.
De processie, met diverse kleurige vaandels, zet zich buiten het kerkhof in beweging.
De processiegangers zijn onderweg naar de Basiliek. Te ver weg om met de rolstoel te gaan.
Monument buiten de Rooms-Katholieke begraafplaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: