Heel bijzonder: vraag over voortgang sloop voormalig Maaszicht beantwoordt met verwijzing naar de Gelderlander.

GraverMaat: VPGrave kreeg als antwoord op hun tweede vraag als antwoord een link naar een artikel in de Gelderlander.

Keerpunt stelde er ook een vraag over maar heeft nog geen antwoord gehad.

We vroegen: Waarom ligt de verbouwing van Oud Maaszicht stil?

Als raadslid wordt je dus verwezen naar een link van deze krant.

Waarom geeft het college zelf geen antwoord?

Het is vreemd om raadsleden te verwijzen naar berichten in de krant waar het college geen uitspraak in doet.

Alleen de projectontwikkelaar komt aan het woord.

Dus Keerpunt 2010 zal geen genoegen nemen met hetzelfde antwoord.

We hebben onze eigen bedenkingen over de voortgang van de sloop.

Dus we vragen door!!

Vragen VPGrave (Dhr van Geest) inzake overhead CGM en sloop voormalig Maaszicht.

Vragen:

1. Het is mij niet duidelijk welke posten onder de overhead van de CGM werkorganisatie vallen. Gaarne inzicht
daarin. Wat mij vooral interesseert is welk deel van de overhead is toe te rekenen aan de inhuur van
externen. In welke verhouding moet ik de kosten van de externen tot het eigen personeel van CGM zien.

2. Bij mij bestaat de indruk dat de sloop van het voormalige Maaszicht nagenoeg of volledig stil ligt. Welke
oorzaak ligt daaraan ten grondslag?

Zoals u op 8 juni 2019 in de Gelderlander heeft kunnen lezen heeft dit te maken met de sloopvergunning die nog niet definitief is.

(https://www.gelderlander.nl/grave/pauze-bij-werkzaamheden-prinsenstal-grave-in- afwachting-van-sloopvergunning~a07c89ab/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: