Democratie in actie: Grave kan deelnemen aan Ontwikkeltraject Kernendemocratie.

Op de dag van de Democratie in Amersfoort hoorde we meer over dit aanbod in het kader van Democratie in Actie.

Boeiende resultaten uit het onderzoek!!!

De Nationale Ombudsman vertelde dat zijn organisatie het land is in gegaan en zich verdiepte in burgerinitiatieven bij verschillende gemeenten.

De Nationale Ombudsman hield een onderzoek onder de aanwezigen. Hij schrok van de uitslag. Een meerderheid zat ruim onder de 50 punten. Een burger uit Castricum vulde 9×1 in. Een ambtenaar uit WestMaasWaal gaf 9×8. Klik op leesbaar formaat. Naar aaanleiding van o.a. dit onderzoek is het volgende traject landelijk opgestart. Minimaal 10 gemeenten kunnen meedoen aan dit Ontwikkeltrajct.

Democratie  in actie. Van, voor en door gemeenten.

Ontwikkeltraject: Kernendemocratie : invloed en zeggenschap van/in dorpen, buurten en wijken.

Waar gaat dit traject over?

Veel gemeenten (gaan) werken met een dorps-, wijk – of buurtraad, een vorm van wijk – of dorpsbudget of kernenbeleid. Sommige gefuseerde gemeenten bestaan tegenwoordig uit meer dan 50 kernen. Uit een analyse van de nieuwe collegeakkoorden blijkt dit een groot aandachtspunt bij veel gemeenten. In dit ontwikkeltraject gaan we met minimaal 10 gemeenten onderzoeken welke stappen zij kunnen zetten om te werken aan hun kernen-, dorps -of wijkdemocratie, met aandacht voor de verschillende vormen van invloed en zeggenschap die de kernen kunnen krijgen. Denk aan dorps – en wijkraden, gebiedscommissies, burgerbegrotingen, kernbeheer en allerlei vormen van burger – en overheidsparticipatie.

Hoe kan je als gemeente slim van elkaar leren? Elke deelnemende gemeente brengt een eigen project in. Gezamenlijk kijken we naar de rode draden. We worden daarbij geïnspireerd door de ervaringen van andere gemeenten met veel ervaring op dit terrein, o.a. middels werkbezoeken.

Met elke deelnemende gemeente werken we in ieder geval aan een concrete actie in de eigen omgeving. De geleerde lessen uit het ontwikkeltraject bundelen we zodat deze ook na afloop gebruikt kunnen worden en als inspiratie kunnen worden en als inspiratie voor andere gemeenten.

Iets voor jou?

  • Wij zoeken gemeenten die de komende periode aan de slag gaan met een vorm van kernen-, dorps- of wijkdemocratie;
  • Bijvoorbeeld gemeenten die te maken hebben met een herindeling of fusie.

Wij bieden:

  • Advies op maat in het eigen traject door een ervaren begeleider;
  • Een netwerk om kennis en ervaring mee uit te wisselen rondom concrete vraagstukken.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Lokale input in de vorm van een concreet project of projectplan;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject;

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzameld en wordt de leergroep samengesteld.

Praktische informatie:

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltrajct bestaat uit lokaal maatwerk, rond 3 (regionale) uitwisselingsbijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Emma Klever via Emma Klever@VNG.nl of 06-45478963

Zie boven voor de tekst!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: