Financiële situatie in Grave zorgwekkend?

 “We geven 28 miljoen uit aan de openbare ruimte, cultuur, sport en het sociaal beleid. Maar er moet ook structureel omgebogen worden”, zegt wethouder Rick Joosten (LPG) uit Grave over zijn eerste begroting. “We geven meer uit dan dat er binnen komt en dan moet je of de inkomsten verhogen of de uitgaven naar beneden brengen. Met een goede reservepositie van 10 miljoen kunnen we incidentele risico’s opvangen, maar dat moet wel verantwoord gebeuren.”

Door Annelies Graafsma

Zijn eerdere uitspraak dat er sprake is van een ‘fiks tekort’, legt Joosten uit. “We moeten de begroting sluitend zien te krijgen, ook op de langere termijn. Dat is de reden om maatregelen te treffen.” Bezuinigen dus? “De burgers willen we zo min mogelijk raken. Het ambtelijk apparaat heeft ombuigingsvoorstellen voorbereid en het college adviseert de raad met een lijst van 56 onderwerpen.

Op 8 november neemt de raad een besluit over welke voorstellen worden overgenomen en welke niet. Na de bespreking in de raad wordt de begroting aangepast en definitief gemaakt”, zegt Joosten.

Op grond waarvan maak je een keuze? Op de lijst staan veel voorstellen om het gat te dichten, zoals het aantal wethouders terugbrengen naar een wettelijk minimum van 2 FTE en de Onroerende Zaak Belasting met 10 procent verhogen.

Joosten: “We kiezen niet voor deze opties. De gemeente krijgt steeds meer taken van de rijksoverheid die we met het huidige aantal wethouders willen blijven doen. En inwoners 31 euro meer laten betalen voor de OZB vinden we ook geen goede zaak.”

‘Recreatie en Toerisme’ is speerpunt van beleid. Toch wordt hier enorm gekort. Dit roept vragen op. Joosten: “Het is mijn portefeuille en afslanken van het project ‘Historisch Grave’ gaat mij aan het hart. In goede tijden hadden we het bedrag kunnen laten staan. We blijven er natuurlijk wel op inzetten. We gaan 53.000 euro besteden aan het opzetten van een promotieorganisatie.”

Op cultuureducatie op scholen wordt gekort. De bibliotheek en het ambtenarenapparaat blijven gespaard. Joosten licht dit toe. “De bibliotheek is enorm veranderd en heeft een belangrijke maatschappelijke rol gekregen. Bezuinigen op het ambtenarenapparaat kan niet; daar gaat de directeur van CMG over.” Een groot risico ziet de wethouder in het sociaal domein. Joosten: “De specialistische jeugdzorg is een dure voorziening. We hebben er geen grip op. De rijksoverheid heeft het budget 10 procent gekort; wij moeten er mee uit zien te komen.

En.. elk kind krijgt zorg die nodig is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: