De vragen van Ben.

Onze fractievoorzitter Ben Litjens stelde vragen over:

  1. Duurdere zwemkaartjes voor ouderen.                                                                       Recent is er een forse prijsverhoging van de entreebewijzen voor het zwemmen voor ouderen bij  Laco doorgevoerd. Is het College van deze prijsverhoging op de hoogte en kan het College een gesprek aangaan met de eigenaar van het zwembad omtrent deze prijsverhoging ten aanzien van nut en noodzaak? Kunt u daarna de gemeenteraad informeren?                                                           Antwoord: Burgemeester Roolvink zei dat hij schriftelijk antwoord zou krijgen.

  2. De forse prijsverhogingen voor het aanleveren van afval bij de Hapse milieustraat.                                                                                                                    Vooral de tariefverhoging voor voor hout vond hij niet uit te leggen. Prijsstijgingen afvalverwerking. Ook hier zien wij sterk stijgende tarieven. De prijs voor houtafval gaat van € 0,- naar € 7,50 per ½ m3. Nu een halve kuub hout heb je zo, omdat alles aangeleverde hout direct in deze categorie valt. Voor één kuub hout betalen de mensen voortaan € 15,-. Hout is gewild bij verbrandingsovens en bij composteringsbedrijven. Ik vraag mij af of de alternatieve voor de afvalverwerking wel voldoende zijn onderzocht.? Wilt u over dit beleid een duidelijke uitleg geven?                                                                                                 Antwoord: Ook hier kreeg Ben hetzelfde antwoord van onze burgemeester. Er komt schriftelijk antwoord.

  3. Supermarkten op zondag langer open.                                                                     Ben stelde ook vragen over de verruiming van de openingstijden van de supermarkten op zondag. Vanaf 9 uur mogen de winkels al open gaan. Er is geen schriftelijk verzoek van de supermarkten gekomen. Bezoekersmanagement en/of Graveon is niets gevraagd. Ook omwonenden zijn niet bevraagd. In de praktijk opende de supers al om 10 uur hun deuren. Officieel mocht het pas om 12.00 uur. Nu willen de supers officieel om 9.00 uur dus open gaan.                   Besluit: Op 18 september neemt de raad het definitieve besluit.

  4. Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Grave.                                                                                                                                      De invloed van de inwoners op dit voorstel mis ik. Als er een burgemeestersvacature is dan wordt er een openbaar profiel opgesteld. Burgers kunnen daarover meepraten. Waarom wordt er nu niet een openbaar profiel opgesteld, waarop getoetst kan worden bijvoorbeeld  op functies als hoofd van de brandweer, als hoofd van de politie, als burgervader, als voorzitter gemeenteraad enz. Dit profiel kan de vertrouwenscommissie in concept aan de inwoners voorstellen, die daarop kunnen reageren. In het huidige voorstel wordt over een profiel gesproken maar niemand weet, wat dit profiel inhoudt. Een burgemeester is voor mij een bestuurder, die ook aan het algemeen oordeel van burgers moet kunnen worden onderworpen. Dit geldt ook zowel voor wethouders als voor raadsleden. In het huidige voorstel moet alles binnenkamers blijven anders volgt er een strafprocedure. Ik ben tegen besloten vergaderingen maar in dit geval zal ik wel deelnemen aan de besloten bijeenkomst, omdat het hier ook over een persoon gaat. Tenslotte bevreemdt het mij dat de stemverhouding niet openbaar wordt gemaakt terwijl ik vaak lees dat een burgemeester met algemene stemmen voor herbenoeming wordt voorgedragen.                                                                                                              Besluit: Op 18 september neemt de raad een beslissing over het instellen van een vertrouwenscommissie. In deze commissie krijgen de gemeentesecretaris en loco-burgemeester Anja Henisch een adviesfunctie.

  5. Buurtsuper in Velp.                                                                                                                 In de officiële bekendmakingen op de website van de gemeente staat een bericht over de aanvraag van een omgevingsvergunning i.v.m. het opstarten van een buurtsuper in Velp.                                                                                              Antwoord: Tot op heden heeft Ben geen antwoord op zijn vraag gekregen. In IBabs zijn zowel de vraag als het antwoord niet terug te vinden.

  6. Zitting van de bezwarenschriften commissie.                                            Recentelijk is er een openbare zitting van deze bezwarencommissie geweest over de vestiging van een nieuwe Lidl aan de Mgr. Borretweg.                     Besluit: Behalve informatie via de Gelderlander is nog niets bekend over de uitspraak van deze commissie en het standpunt van het college hier op.                                                                                          

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: