Meer inzicht in historie van hart Grave.

Eigen foto.

Twan Dohmen; de Gelderlander

Uit archeologische vondsten blijkt dat de toenmalige bewoners van Grave vermogend waren.

De opgraving aan het voormalige Hofplein in Grave in de winter van 2010/2011 heeft ongeveer 1.500 archeologische sporen en bijna 11.000 vondsten opgeleverd. Gisteren werd het eindrapport ‘In het Hart van de stad’ overhandigd aan burgemeester Lex Roolvink.

De archeologen noemen de Graafse vondsten voor de Nederlandse archeologie uniek. Vondsten geven informatie en inzicht in het leven van de toenmalige bewoners. Zo zijn restanten van zeven boerderijen met erven aangetroffen.

Na elke belegering van het strategisch gelegen Maasstadje rechtten de bewoners hun ruggen. Heropbouw, en opnieuw beginnen. Het Hofplein met zijn laatmiddeleeuwse bebouwing van ‘vermogende lieden’ had te maken met veel van dat wapengekletter, zo stellen archeologen Jeroen Oosterbaan en Arthur Griffioen in hun rapport.

,,Aan het gevonden glaswerk en porselein is op te maken dat de bewoners geld hadden. Wij hebben aan de hand van zaden zelfs kunnen traceren wat ze toen aten.”

De onderzoeksresultaten staan volgens de twee onderzoekers model voor nederzettingen in Brabant en het rivierengebied. Oosterbaan: ,,De boerderijen vormden, naast het verderop gelegen kasteel, het begin van Grave. Doordat na elke belegering boven op de oude bebouwing werd gebouwd, bleven de onderste bouwlagen intact. Dit maakte deze opgraving zo interessant. Oude stenen van het bij de belegering van 1674 verwoeste kasteel uit de 12e eeuw, zijn later nog gebruikt bij de bouw van huizen.”

De vondsten zijn opgeslagen in het provinciaal depot in Den Bosch. In samenwerking met Stichting Graeft Voort komt er later dit jaar een expositie over de opgravingen in het Graafsch Museum.

en penning met de afbeelding van Karel V.

en penning met de afbeelding van Karel V.

De MaasDriehoek:

Archeologische vondsten in Grave gepresenteerd

Er zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan in Grave. Vorige week werd het rapport ‘Onderzoek Hart van Grave’ gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester Roolvink. 
Grave heeft als gevolg van de belegeringen veel schade ondervonden, maar ook de kans gehad om zich weer op te richten. Bij aanvang van de opgraving aan het Hofplein in Grave waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Tijdens het veldwerk bleken deze verwachtingen uit te komen. Het onderzoek leverde circa 1500 sporen en bijna 11.000 vondsten op. Voorbeelden hiervan zijn een penning met de afbeelding van Karel V en metalen kinderhorloge twee voorbeelden. Daarnaast zijn enkele vondsten aangetroffen die voor de Nederlandse archeologie uniek zijn. Er is bijvoorbeeld een fragment van een duimglas aangetroffen in een beerput. Ook de overige vondsten uit de beerputten verschaffen veel informatie over de bewoners van Grave. Daarnaast biedt het onderzoek ook inzicht in de laat-middeleeuwse bebouwing in Grave. In totaal zijn zeven boerderijen aangetroffen samen met enkele bijbehorende structuren op de erven, zoals waterputten en kuilen. Deze onderzoeksresultaten kunnen model staan voor de ontwikkeling van de laat-middeleeuwse nederzettingen in Brabant en het rivierengebied.

Naschrift webmaster/voorzitter Keerpunt 2010: 

In 2011 zijn archeologische vondsten uit de Tachtig jarige oorlog gevonden in Escharen op terreinen die in bezit zijn van ons raadslid Ben Litjens. Zie verderop over het artikel van Cultuurhistorie Nederland over het opstellen van een waardekaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: