Einde aan inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO ?

Invoering abonnementstarief in de Wmo.

In deze ledenbrief wordt u geïnformeerd over de invoering van het abonnementstarief in de Wmo.

Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren.

Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief Wmo gelden.

Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de consequenties van de maatregel in kaart te brengen en om de maatregel nader uit te werken.

In het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge (VWS) van 24 mei jl. heeft de VNG de conclusie getrokken dat niet is voldaan aan de afspraak die eerder dit jaar is gemaakt, namelijk dat Rijk en gemeenten gezamenlijk maatregelen zouden ontwikkelen om te voorkomen dat met het abonnementstarief een openeinderegeling ontstaat.

Gemeenten en Rijk hebben over dergelijke maatregelen geen overeenstemming kunnen bereiken.

Er zijn nu onvoldoende instrumenten beschikbaar waarmee gemeenten de aanzuigende werking kunnen beperken.

Er werd ook geen overeenstemming bereikt over het onderbrengen van een aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief. De minister houdt hier aan vast.

De VNG vindt dit onverstandig en moeilijk uitvoerbaar voor gemeenten. Ook wil de minister de woningaanpassingen niet uitzonderen van het abonnement. Gebleken is dat er onder veel gemeenten geen draagvlak is voor het abonnementstarief.

Gemeenten vinden de maatregel principieel in strijd met de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid binnen de Wmo.

Mensen die in staat zijn hun hulp, ondersteuning zelf te regelen en te betalen zouden deze niet van de overheid moeten krijgen.

Aangezien het budget niet toeneemt, zal dit ten koste gaan van gebruikers van de Wmo die het niet zelf kunnen regelen en betalen.

Om deze redenen werkt de VNG niet meer mee aan de verdere gezamenlijke uitwerking van de maatregel.

Het is nu aan de Tweede Kamer om hierover te oordelen en de inzet en argumenten van de VNG (gemeenten) te wegen.Bron: VNG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: