Verbazing over: “Eerst de mensen, dan de plannen.”

De politieke partijen VPGrave, D66 en Lijst Bongers zijn verbaasd over het voornemen om dinsdag tijdens de raadsvergadering wethouders te benoemen.

“In de politiek is het gebruikelijk dat je eerst een coalitieakkoord maakt en pas daarna de daarbij passende mensen zoekt om dat akkoord uit te voeren. Maar blijkbaar kiezen CDA en LPG in Grave voor de omgekeerde volgorde: eerst de mensen, dan de plannen”, aldus de drie partijen.

Op dit moment is er nog geen coalitieakkoord. Zelfs niet een akkoord op hoofdlijnen. “En dat roept vragen op”, vinden de partijen. “Bijvoorbeeld over de bestuurlijke toekomst van Grave. Het CDA, voor een grote gemeente Land van Cuijk, gaat samenwerken met de LPG, dat pleit voor een zelfstandig Grave. Het is nu een raadsel hoe deze partijen met een tegenovergestelde visie dit gaan samenvoegen, wetende dat een meerderheid van de burgers zich heeft uitgesproken voor een herindeling. Hoe wordt recht gedaan aan de wens van de inwoners? Over welke bestuurlijke prioriteiten zijn deze partijen het wel eens?”

Derde wethouder
Ook is voor de drie partijen niet duidelijk waarom een derde wethouder noodzakelijk is. “Vorig jaar november nog besloot de raad vanwege financiële redenen het aantal wethouders terug te brengen naar 2,0 fte voor de periode 2018 – 2022. Dinsdag wordt voorgesteld om voor 2,5 fte aan wethouders te benoemen. Alleen op basis waarvan?”

De partijen zouden graag zien dat er eerst een coalitieakkoord op raadsagenda op tafel komt. “Professionaliteit, transparantie, openheid en verbinden zijn kernvoorwaarden voor een goed openbaar bestuur. Deze nieuwbakken coalitie maakt een warrige en wankele start, door deze kernvoorwaarden niet mee te nemen in het voorstel om wethouders te benoemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: